Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PREVENCIÓ I TRACTAMENT DE LA DELINQÜÈNCIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Tal com s'assenyala en la memòria del Grau en Criminologia "el criminòleg és un expert que disposa d'una formació científica, de caràcter interdisciplinari, en els diferents aspectes relacionats amb el fet criminal o amb la conducta desviada".

L'assignatura "Prevenció i Tractament de la delinqüència" pretén contribuir a aquesta formació científica aportant-li coneixements teòrics i empíricament contrastats sobre la prevenció i tractament dels delinqüents, -quins programes i pautes d'actuació s'han mostrat eficaços, i en quins processos es basen-, amb l'objectiu que conega en profunditat i puga col·laborar en l'elaboració de plans i mesures de prevenció i intervenció.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG.1 : Capacitat per a la recerca, l'anàlisi i la síntesi de la informació.
 • CG.2 : Capacitat per a treballar en equip: col·laborar amb els altres i contribuir a un projecte comú.
 • CG.3 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.
 • CG.4 : Capacitat per a la presa de decisions, aplicant els coneixements a la pràctica i el maneig d'instruments tècnics.
 • CG.5 : Capacitat per a la crítica i l'autocrítica.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA.3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Ser capaç de descriure els conceptes fonamentals en l'àmbit de la psicologia, la sociologia, el dret i les ciències naturals que són necessaris per a analitzar d'una forma global el fenomen criminal i la desviació.
 • CE7 : Ser capaç d'identificar els principis i processos, incloent-hi els drets humans i llibertats públiques, en els quals se sustenten els sistemes de justícia penal i juvenil, com també d'execució de penes i mesures de seguretat i de resolució alternativa de conflictes.
 • CE8 : Ser capaç d'argumentar i descriure diferents punts de vista i de sotmetre'ls a debat de manera lògicament coherent i de presentar conclusions en un format acadèmic apropiat sobre qüestions de política criminal, victimització, criminalització i respostes davant el crim i la desviació, així com sobre la percepció i interpretació que en fan els mitjans de comunicació, l'opinió pública i els informes oficials.
 • CE9 : Ser capaç d'elaborar estratègies de prevenció en l'àmbit criminològic, victimològic, de la marginalitat, etc., garantint la seguretat ciutadana, els drets fonamentals i la resolució de conflictes socials.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Analitzar els diferents models de prevenció i tractament de la delinqüència i els seus fonaments teòrics.
 • Examinar experiències pràctiques més representatives de la prevenció i tractament de la delinqüència mitjançant l'estudi d'investigacions empíriques i extraure conclusions sobre la seua eficàcia.
 • Proveir i utilitzar recursos teòrics com a suport analític crític per al desenvolupar programes de prevenció i tractament de la delinqüència.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

- Distingir els diferents tipus de prevenció: primària, secundària i terciària.


- Conèixer els antecedents històrics del tractament dels delinqüents, així com la situació actual a Espanya i Europa.


- Ser conscient dels diversos debats i polèmiques existents sobre el tractament dels delinqüents.


- Reconèixer els elements bàsics de les teràpies psicosocials aplicades als delinqüents, així com els programes existents.


- Reflexionar sobre el problema de les recaigudes i la reincidència delictiva, i enumerar les diferents tècniques que poden servir per a mantenir els assoliments i prevenir les recaigudes en el delicte.


- Conèixer les intervencions familiars aplicades amb delinqüents com a mitjà per a generalitzar els efectes terapèutics i com a manera de prevenció de carreres delictives.


- Analitzar la mesura de la reincidència delictiva com a indicador de l'eficàcia d'una intervenció i els problemes que presenta aquesta mesura, així com reconèixer altres possibles mesures d'eficàcia.


- Distingir els principals dissenys disponibles per a l'avaluació de programes de prevenció i tractament de la delinqüència.

 

 

 

Dades generals

Codi: 18525
Professor/a responsable:
SURIA MARTINEZ, RAQUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: PSICOLOGIA SOCIAL
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix