Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2022-23

Tras haber adquirido unos conocimientos básicos acerca del sistema jurídico procesal español, a través de la asignatura "Introducción al Derecho Procesal", la asignatura de "Proceso Penal" profundiza en la estructura, desarrollo y principios del proceso penal. El perfil más completo de un jurista-criminólogo requiere del conocimiento de este proceso, sus límites, sus garantías y desarrollo, así como de un estudio pormenorizado de la prueba penal.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2022-23

General Competences (CG)

 • CG.1 : Capacitat per a la recerca, l'anàlisi i la síntesi de la informació.
 • CG.3 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.
 • CG.4 : Capacitat per a la presa de decisions, aplicant els coneixements a la pràctica i el maneig d'instruments tècnics.
 • CG.5 : Capacitat per a la crítica i l'autocrítica.

 

General Competences acquired at University of Alicante (CGUA)

 • CGUA.3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Specific Competences (CE)

 • CE7 : Ser capaç d'identificar els principis i processos, incloent-hi els drets humans i llibertats públiques, en els quals se sustenten els sistemes de justícia penal i juvenil, com també d'execució de penes i mesures de seguretat i de resolució alternativa de conflictes.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2022-23

No data

 

 

General

Code: 18519
Lecturer responsible:
MURCIA GARCIA, BARBARA PATRICIA
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,80
Practical credits: 0,60
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: COMMERCIAL LAW AND PROCEDURAL LAW
  Area: PROCEDURAL LAW
  Theoretical credits: 1,8
  Practical credits: 0,6
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught