Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
FONAMENTS DE DRET PENAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

DATOS DE LA ASIGNATURA

Asignatura:       Fundamentos de Derecho penal                                        Código 18515

Titulación:         Grado en Criminología                                                      Créditos: 7,5 ECTS

Departamento:  Derecho Internacional Público y Derecho Penal

Área:                 Derecho Penal

La asignatura Fundamentos de Derecho penal se sitúa en el segundo semestre del 2º curso del Grado en Criminología. El objetivo fundamental es el dominio del contenido y de la regulación legal de una serie de instituciones comunes a las diversas infracciones penales contenidas en el Código penal.

La asignatura se divide en dos partes. La primera, de carácter introductorio, comprende el estudio del concepto de Derecho penal y los principios que lo informan, así como la teoría de la ley penal. La segunda se dedica al estudio de la teoría jurídica del delito, donde se analizan los elementos del delito, así como las diferentes formas de autoría y participación en el delito, sus posibles grados de ejecución del crimen y los supuestos de concurrencia de infracciones penales.

 

 

 

 

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG.1 : Capacitat per a la recerca, l'anàlisi i la síntesi de la informació.
 • CG.3 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.
 • CG.4 : Capacitat per a la presa de decisions, aplicant els coneixements a la pràctica i el maneig d'instruments tècnics.
 • CG.5 : Capacitat per a la crítica i l'autocrítica.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA.3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Ser capaç de descriure els conceptes fonamentals en l'àmbit de la psicologia, la sociologia, el dret i les ciències naturals que són necessaris per a analitzar d'una forma global el fenomen criminal i la desviació.
 • CE2 : Ser capaç de descriure les aproximacions teòriques fonamentals al fet delictiu, a la victimització i a les respostes davant del crim i la desviació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer el dret positiu i les institucions bàsiques del dret penal.
 • Fer possible el coneixement del fenomen del delicte des del punt de vista juridicopenal en contrast amb altres perspectives.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Objetivos específicos aportados por el profesorado (2016-2017)

El objetivo principal se centra en conocer las instituciones básicas de la Parte General del Derecho Penal para poder aplicarlas posteriormente en el estudio de los delitos en particular.

 

 

Dades generals

Codi: 18515
Professor/a responsable:
FERNANDEZ-PACHECO ESTRADA, CRISTINA
Crèdits ECTS: 7,50
Crèdits teòrics: 2,25
Crèdits pràctics: 0,75
Càrrega no presencial: 4,50

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I DRET PENAL
  Àrea: DRET PENAL
  Crèdits teòrics: 2,25
  Crèdits pràctics: 0,75
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix