Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2022-23

La asignatura Teorías Criminológicas, ubicada en el primer cuatrimestre del primer curso del Grado de Criminología, pretende mostrar al estudiante las diferentes explicaciones que sobre la criminalidad se han realizado desde diversos ámbitos (antropobiológicos, individuales y sociológicos) así como las teorías sobre el control social. En el marco del plan de estudios, Teorías Criminológicas da continuidad a asignaturas como Introducción a la Criminología, Introducción a la Sociología o Introducción a la Psicología y prepara para Criminología Aplicada o Sociología de la Desviación.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2022-23

General Competences (CG)

 • CG.1 : Capacitat per a la recerca, l'anàlisi i la síntesi de la informació.
 • CG.2 : Capacitat per a treballar en equip: col·laborar amb els altres i contribuir a un projecte comú.
 • CG.3 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.
 • CG.4 : Capacitat per a la presa de decisions, aplicant els coneixements a la pràctica i el maneig d'instruments tècnics.
 • CG.5 : Capacitat per a la crítica i l'autocrítica.

 

General Competences acquired at University of Alicante (CGUA)

 • CGUA.2 : Habilitat en l'ús de les tecnologies de la informació i les comunicacions en el seu exercici professional.
 • CGUA.3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Specific Competences (CE)

 • CE1 : Ser capaç de descriure els conceptes fonamentals en l'àmbit de la psicologia, la sociologia, el dret i les ciències naturals que són necessaris per a analitzar d'una forma global el fenomen criminal i la desviació.
 • CE2 : Ser capaç de descriure les aproximacions teòriques fonamentals al fet delictiu, a la victimització i a les respostes davant del crim i la desviació.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2022-23

No data

 

 

General

Code: 18513
Lecturer responsible:
GARRIGOS MONERRIS, JOSE IGNACIO
Credits ECTS: 7,50
Theoretical credits: 2,25
Practical credits: 0,75
Distance-base hours: 4,50

Departments involved

 • Dept: SOCIOLOGIA I
  Area: SOCIOLOGY
  Theoretical credits: 2,25
  Practical credits: 0,75
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught