Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2022-23

The scientific study of crime implies the ability to measure it. In this Quantitative and Qualitative Research Techniques class, students are expected to acquire the cognitive and procedural skills that will allow them to overcome the epistemological, methodological and technical difficulties inherent to the analysis of delinquency. Crime is a complex and multidimensional concept as it is related to an heterogenious range of behaviors, variables and phenomena. In many cases, the scientist finds it difficult to access criminological quantitative or qualitative data since crime is often a phenomenon or behavior that remains hidden. Moreover, there is no unification in the data sources that often provide with partial or incomplete information.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2022-23

General Competences (CG)

 • CG.1 : Capacitat per a la recerca, l'anàlisi i la síntesi de la informació.
 • CG.2 : Capacitat per a treballar en equip: col·laborar amb els altres i contribuir a un projecte comú.
 • CG.3 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.
 • CG.4 : Capacitat per a la presa de decisions, aplicant els coneixements a la pràctica i el maneig d'instruments tècnics.
 • CG.5 : Capacitat per a la crítica i l'autocrítica.

 

General Competences acquired at University of Alicante (CGUA)

 • CGUA.2 : Habilitat en l'ús de les tecnologies de la informació i les comunicacions en el seu exercici professional.
 • CGUA.3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Specific Competences (CE)

 • CE10 : Ser capaç d'explicar i resumir la informació empírica i els resultats de la investigació sobre el crim, la victimització i les respostes davant del delicte i la desviació, i de valorar la metodologia usada (identificar què metodologia és la més apropiada, els seus principis ètics, els seus resultats, etc.).
 • CE11 : Ser capaç d'elaborar un informe criminològic.
 • CE3 : Ser capaç d'extraure i sintetitzar informació de diferents fonts ¿incloent-hi la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació¿, de dissenyar i aplicar estratègies d'investigació apropiades per a la recopilació de dades usant mètodes quantitatius i qualitatius, i ser capaç d'aplicar tècniques bàsiques estadístiques, quan siga necessari, sobre qüestions relatives al crim i a la victimització.
 • CE5 : Ser capaç de proporcionar una explicació analítica de la diversitat i desigualtat social, com també de les seues conseqüències en relació amb el fet delictiu, la victimització i les respostes davant del crim i la desviació.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2022-23

To apply the scientific method to the analysis of the criminal phenomenon.
To design a social research project in Criminology.
To apply quantitative and qualitative research techniques of data collection in Criminology
To introduce the student to the basic use of computer statistics software for to primary and secondary data analysis.
To critically analyze the results obtained from a scientific social research process.
To prepare and present scientific analytical reports.

 

 

General

Code: 18512
Lecturer responsible:
MUÑOZ GONZALEZ, ANTONIO
Credits ECTS: 9,00
Theoretical credits: 1,60
Practical credits: 2,00
Distance-base hours: 5,40

Departments involved

 • Dept: SOCIOLOGIA I
  Area: SOCIOLOGY
  Theoretical credits: 1,6
  Practical credits: 2
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught