Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DRET TRIBUTARI EMPRESARIAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura Derecho Tributario Empresarial está destinada a completar la formación del alumno en el conocimiento de la parte especial de Derecho Financiero y Tributario en relación con las cuestiones referentes a la tributación de la renta empresarial y a la fiscalidad internacional.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • CG4 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG5 : Desenvolupament de la capacitat d'organització i planificació.
 • CG9 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.

 

Competències específiques (CE)

 • CE17 : Capacitat per a aplicar els principis generals i les normes jurídiques a supòsits fàctics.
 • CE2 : Aconseguir la percepció del caràcter unitari de l'ordenament jurídic i de la necessària visió interdisciplinària dels problemes jurídics.
 • CE4 : Capacitat per la utilització de fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).
 • CE6 : Capacitat de llegir i interpretar textos jurídics.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Proporcionar a l'alumnat un coneixement jurídic del principal impost que determina la tributació de la renda empresarial.
 • Proporcionar a l'alumnat un coneixement jurídic del principal impost que grava el consum.
 • Proporcionar a l'alumnat un coneixement dels instruments jurídics determinants de la tributació de les empreses en les activitats a l'estranger, amb especial referència a la Unió Europea.
 • Proporcionar a l'alumnat un coneixement de la tributació de les persones o entitats residents a l'estranger quan obtenen rendes en territori espanyol.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

La asignatura tiene como objetivo específico proporcionar al alumno, por un lado, el conocimiento del Impuesto sobre Sociedades como impuesto que contiene la regulación básica de la tributación empresarial. Por otro lado, pretende también proporcionar los conocimientos de fiscalidad internacional mediante el estudio de los Convenios de Doble Imposición y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

 

 

Dades generals

Codi: 19037
Professor/a responsable:
CENCERRADO MILLAN, EMILIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DISCIPLINES ECONÒMIQUES I FINANCERES
  Àrea: DRET FINANCER I TRIBUTARI
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix