Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  GASTRONOMIA, CULTURA I SOCIETAT

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2019-20

Como complemento al resto de asignaturas que forman el plan de estudios del Grado en Gastronomía y Artes Culinarias, la asignatura Gastronomía, Cultura y Sociedad está planteada para proporcionar al alumnado una introducción a las dimensiones social y cultural de la gastronomía que, junto al resto de materias, le proporcionen una formación completa y suficiente para entender y gestionar la gastronomía.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències transversals

 • CT1 : Llegir i comprendre textos en un idioma estranger
 • CT2 : Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionales
 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita

 

Competències generals

 • CG1 : Ser capaç de treballar en equip i d'organitzar i planificar activitats en l'àmbit de les empreses del sector gastronòmic
 • CG2 : Mostrar capacitat de síntesi i raonament crític en l'anàlisi dels entorns gastronòmics i culinaris.
 • CG4 : Ser capaç de realitzar les aproximacions requerides amb l'objecte de reduir un problema de l'àmbit d'estudi fins a un nivell manejable.
 • CG5 : Aprendre el suficient maneig de l'instrumental científic i tècnic directament relacionat amb els sectors alimentaris i gastronòmics.
 • CG6 : Adquirir coneixements d'altres cultures i costums que capaciten per a treballar en un context professional internacional en l'àmbit de la gastronomia.
 • CG7 : Saber aplicar els coneixements adquirits en l'àmbit d'estudi al món professional de la gastronomia, contribuint al desenvolupament dels Drets Humans, dels principis democràtics, dels principis d'igualtat de gènere, de solidaritat, de protecció del medi ambient i de foment de la cultura de la pau.

 

Competències Específiques

 • CE12 : Conèixer els factors socioculturals que condicionen la gastronomia i incideixen en la selecció i classificació d'aliments i ingredients i en les elaboracions culinàries
 • CE15 : Conèixer, valorar críticament, saber utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació relacionades amb la gastronomia i l'alimentació
 • CE38 : Identificar, des del punt de vista antropològic i sociològic, les diferències relatives a la diversitat cultural i la varietat gastronòmica

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Comprendre la gastronomia com a fenomen sociocultural.
 • Conèixer i gestionar el caràcter identitari de la gastronomia.
 • Conèixer els elements culturals i estructurals de la gastronomia.
 • Desenvolupar coneixements i habilitats en l'aplicació d'eines sociològiques i antropològiques d'anàlisi de la gastronomia.
 • Conèixer i emprar fonts d'informació per a l'anàlisi social de la gastronomia.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2019-20

 1. Comprender la gastronomía como fenómeno sociocultural.
 2. Conocer y gestionar el carácter identitario de la gastronomía. 
 3. Conocer los elementos culturales y estructurales que participan de la gastronomía.
 4. Desarrollar conocimiento y habilidades en la aplicación de herramientas sociológicas y antropológicas de análisis de la gastronomía.
 5. Conocer y manejar fuentes de información para el análisis social de la gastronomía.

 

 

General

Code: 21707
Lecturer responsible:
MARI DOMENECH, FRANCESCA
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: HUMANITATS CONTEMPORÀNIES
  Area: ANTROPOLOGIA SOCIAL
  Theoretical credits: 0,6
  Practical credits: 0,6
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.
 • Dept: SOCIOLOGIA I
  Area: SOCIOLOGIA
  Theoretical credits: 0,6
  Practical credits: 0,6

Study programmes where this course is taught