Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2024-25

Recomendable haber superado las asignaturas Análisis Matemático I y II, Álgebra y Geometría I y II y Métodos Análiticos para Ecuaciones diferenciales. Se trata de introducir al alumno en el aprendizaje de las nociones básicas del Análisis funcional relativas a: espacios normados, espacios de Hilbert, teoría de distribuciones, series y transformadas de Fourier, ecuaciones diferenciales de la Física y funciones de Green.

 

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2024-25

Specific Competences (CE)

 • CE13 : Comprendre les teories físiques més importants.
 • CE14 : Realitzar, presentar i defendre informes científics tant per escrita com oralment davant d'una audiència.
 • CE16 : Proposar, analitzar, validar i interpretar models de situacions reals.
 • CE17 : Resoldre problemes de matemàtiques, mitjançant habilitats de càlcul bàsic i altres tècniques.
 • CE4 : Relacionar la física amb altres disciplines.
 • CE7 : Adquirir nous conceptes matemàtics.
 • CE8 : Comprendre i dominar mètodes matemàtics i numèrics d'ús habitual en física.
 • CE9 : Ser capaç de modelar fenòmens complexos traslladant un problema físic al llenguatge matemàtic.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2024-25

No data

 

 

General

Code: 26223
Lecturer responsible:
BARGUEÑO DE RETES, PEDRO
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,44
Practical credits: 0,96
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: APPLIED PHYSICS
  Area: ASTRONOMIA I ASTROFÍSICA
  Theoretical credits: 0,72
  Practical credits: 0,48
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.
 • Dept: MATHEMATICS
  Area: MATHEMATICAL ANALYSIS
  Theoretical credits: 0,72
  Practical credits: 0,48

Study programmes where this course is taught