Competencies and objectives

NO TEACHING IN THIS ACADEMIC COURSE
Provisional information. Pending review by the responsible person.

 

Course context for academic year 2024-25

Esta asignatura requiere haber cursado con aprovechamiento Análisis de varias variables I y por tanto haber seguido un curso de Análisis de una variable real I y II y Álgebra Lineal I. Se trata del Cálculo Integral de varias variables. El objetivo primordial es la comprensión, estudio y aplicación de la integral como extensión de la integral de funciones unidimensionales; es decir: la integral de línea, la integral múltiple y la integral de superficie.

Se continúa introduciendo al estudiante en el pensamiento propio del Análisis Moderno.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2024-25

General Competences (CG)

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG3 : Resoldre problemes de manera efectiva.
 • CG6 : Aprendre autònomament.

 

Specific Competences (CE)

 • CE1 : Conèixer i aplicar els conceptes fonamentals de la física.
 • CE11 : Resoldre problemes qualitatius i quantitatius segons models prèviament desenvolupats.
 • CE14 : Realitzar, presentar i defendre informes científics tant per escrita com oralment davant d'una audiència.
 • CE17 : Resoldre problemes de matemàtiques, mitjançant habilitats de càlcul bàsic i altres tècniques.
 • CE2 : Reconèixer i valorar els processos físics en la vida diària.
 • CE3 : Ser capaç de valorar ordres de magnitud, per a interpretar fenòmens diversos, fer les aproximacions requerides a fi de reduir un problema a un nivell manejable i desenvolupar la intuïció en física.
 • CE4 : Relacionar la física amb altres disciplines.
 • CE9 : Ser capaç de modelar fenòmens complexos traslladant un problema físic al llenguatge matemàtic.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2024-25

No data

 

 

General

Code: 26221
Lecturer responsible:
No data
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,44
Practical credits: 0,96
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: MATHEMATICS
  Area: MATHEMATICAL ANALYSIS
  Theoretical credits: 1,44
  Practical credits: 0,96
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught