Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
BAIXA VISIÓ

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació.

 

Context de l'assignatura per al curs 2010-11

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE):>>mòdul 1: competències bàsiques

 • CES22 : Comprendre els aspectes psicològics en la relació entre l'òptic optometrista i el pacient.

 

Competències específiques (CE):>>mòdul 2: competències d'Òptica

 • CES30 : Capacitar per al càlcul dels paràmetres geomètrics de sistemes de compensació visual específics: baixa visió, lents intraoculars, lents de contacte i lents oftàlmiques.

 

Competències específiques (CE):>>mòdul 3: competències de Patologia del Sistema Visual

 • CES51 : Conèixer els models epidemiològics de les principals patologies visuals.
 • CES52 : Conèixer i aplicar les tècniques d'educació sanitària i els principals problemes genèrics de salut ocular. Conèixer els principis de salut i malaltia.

 

Competències específiques (CE):>>mòdul 4: competències d'Optometria

 • CES58 : Capacitat per a mesurar, interpretar i tractar els defectes refractius.
 • CES62 : Dissenyar, aplicar i controlar programes de teràpia visual.
 • CES75 : Conèixer els models bàsics de visió del color, forma i moviment.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre els aspectes psicològics en la relació entre l'òptic optometrista i el pacient.
 • Tenir capacitat per a calcular els paràmetres geomètrics de sistemes de compensació visual específics: baixa visió, lents intraoculars, lents de contacte i lents oftàlmiques.
 • Desenvolupar habilitats de comunicació, registre de dades i elaboració d'històries clíniques.
 • Adquirir destresa per a la interpretació i el judici clínic dels resultats de les proves visuals, a fi d'establir el diagnòstic i el tractament més adequat.
 • Tenir habilitat per a prescriure, controlar i fer el seguiment de les correccions òptiques.
 • Conèixer i aplicar ajudes òptiques i no òptiques per a baixa visió.
 • Adquirir les habilitats clíniques necessàries per a examinar i tractar pacients.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2010-11

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 24047
Professor/a responsable:
Sense dades
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,96
Crèdits pràctics: 1,44
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ÒPTICA, FARMACOLOGIA I ANATOMIA
  Àrea: ÒPTICA
  Crèdits teòrics: 0,72
  Crèdits pràctics: 1,28
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix