Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TÈCNIQUES AVANÇADES PER A L'ESTUDI DE L'ULL HUMÀ: ABERROMETRIA OCULAR

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Los avances científicos introducidos en los últimos años en las técnicas de corrección ocular hacen necesaria la introducción de nuevos conceptos y téncicas para el estudio de las superficies oculares y de la imagen retiniana. 

La asignatura se articulará sobre los siguientes contenidos: Obtención y análisis del frente de ondas. Conocimiento y uso de instrumentos de medida directa e indirecta, teniendo en cuenta el proceso de adquisición de las imágenes y su tratamiento. Relación aberrometría – ametropías refractivas. Métricas de calidad ocular.

Al acabar el curso el alumno será capaz de entender las bases de sistemas experimentales para la medida de aberraciones oculares, biometría ocular, propiedades ópticas de la cornea y cristalino así como de simular la imagen retiniana y calcular métricas sobre calidad de imagen.

Adicionalmente, y  con el fin de mejorar las habilidades y empleabilidad del alumno en un entorno internacional, la asignatura se impartirá integramente en inglés.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE):>>mòdul 1: competències bàsiques

 • CES13 : Conèixer el procés de formació d'imatges i propietats dels sistemes òptics.
 • CES14 : Reconèixer l'ull com a sistema òptic.
 • CES15 : Conèixer els models bàsics de visió.

 

Competències específiques (CE):>>mòdul 2: competències d'Òptica

 • CES24 : Conèixer els principis, la descripció i característiques dels instruments òptics fonamentals, així com dels instruments que s'utilitzen en la pràctica optomètrica i oftalmològica.
 • CES29 : Conèixer i utilitzar les tècniques per a l'anàlisi, mesurament, correcció i control dels efectes dels sistemes òptics compensadors sobre el sistema visual, amb la finalitat d'optimitzar el disseny i l'adaptació dels mateixos.
 • CES31 : Conèixer les aberracions dels sistemes òptics.
 • CES33 : Conèixer els paràmetres i els models oculars.
 • CES34 : Comprendre els factors que limiten la qualitat de la imatge retinal.

 

Competències específiques (CE):>>mòdul 4: competències d'Optometria

 • CES80 : Conèixer la naturalesa i l'organització dels diferents tipus d'atenció clínica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer el procés de formació d'imatges i les propietats dels sistemes òptics.
 • Reconèixer l'ull com a sistema òptic.
 • Conèixer els models bàsics de visió.
 • Conèixer els principis, la descripció i les característiques dels instruments òptics fonamentals i dels que s'utilitzen en la pràctica optomètrica i oftalmològica.
 • Conèixer i utilitzar les tècniques per a analitzar, mesurar, corregir i controlar els efectes dels sistemes òptics compensadors sobre el sistema visual, amb la finalitat d'optimitzar-ne el disseny i l'adaptació.
 • Conèixer les aberracions dels sistemes òptics.
 • Conèixer els paràmetres i els models oculars.
 • Comprendre els factors que limiten la qualitat de la imatge retinal.
 • Conèixer i aplicar les noves tecnologies a la clínica optomètrica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Los avances científicos introducidos en los últimos años en las técnicas de corrección ocular hacen necesaria la introducción de nuevos conceptos y téncicas para el estudio de las superficies oculares y de la imagen retiniana.

La asignatura se articulará sobre los siguientes contenidos: Obtención y análisis del frente de ondas. Conocimiento y uso de instrumentos de medida directa e indirecta, teniendo en cuenta el proceso de adquisición de las imágenes y su tratamiento. Relación aberrometría – ametropías refractivas. Métricas de calidad ocular.

Al acabar el curso el alumno será capaz de entender las bases de sistemas experimentales para la medida de aberraciones oculares, biometría ocular, propiedades ópticas de la cornea y cristalino así como de simular la imagen retiniana y calcular métricas sobre calidad de imagen.

Adicionalmente, y con el fin de mejorar las habilidades y empleabilidad del alumno en un entorno internacional, la asignatura se impartirá integramente en inglés.

 

 

Dades generals

Codi: 24046
Professor/a responsable:
MAS CANDELA, DAVID SALVADOR
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ÒPTICA, FARMACOLOGIA I ANATOMIA
  Àrea: ÒPTICA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix