Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TÈCNIQUES AVANÇADES PER A L'ESTUDI DE L'ULL HUMÀ: ABERROMETRIA OCULAR

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació.

 

Context de l'assignatura per al curs 2010-11

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE):>>mòdul 1: competències bàsiques

 • CES13 : Conèixer el procés de formació d'imatges i propietats dels sistemes òptics.
 • CES14 : Reconèixer l'ull com a sistema òptic.
 • CES15 : Conèixer els models bàsics de visió.

 

Competències específiques (CE):>>mòdul 2: competències d'Òptica

 • CES24 : Conèixer els principis, la descripció i característiques dels instruments òptics fonamentals, així com dels instruments que s'utilitzen en la pràctica optomètrica i oftalmològica.
 • CES29 : Conèixer i utilitzar les tècniques per a l'anàlisi, mesurament, correcció i control dels efectes dels sistemes òptics compensadors sobre el sistema visual, amb la finalitat d'optimitzar el disseny i l'adaptació dels mateixos.
 • CES31 : Conèixer les aberracions dels sistemes òptics.
 • CES33 : Conèixer els paràmetres i els models oculars.
 • CES34 : Comprendre els factors que limiten la qualitat de la imatge retinal.

 

Competències específiques (CE):>>mòdul 4: competències d'Optometria

 • CES80 : Conèixer la naturalesa i l'organització dels diferents tipus d'atenció clínica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer el procés de formació d'imatges i les propietats dels sistemes òptics.
 • Reconèixer l'ull com a sistema òptic.
 • Conèixer els models bàsics de visió.
 • Conèixer els principis, la descripció i les característiques dels instruments òptics fonamentals i dels que s'utilitzen en la pràctica optomètrica i oftalmològica.
 • Conèixer i utilitzar les tècniques per a analitzar, mesurar, corregir i controlar els efectes dels sistemes òptics compensadors sobre el sistema visual, amb la finalitat d'optimitzar-ne el disseny i l'adaptació.
 • Conèixer les aberracions dels sistemes òptics.
 • Conèixer els paràmetres i els models oculars.
 • Comprendre els factors que limiten la qualitat de la imatge retinal.
 • Conèixer i aplicar les noves tecnologies a la clínica optomètrica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2010-11

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 24046
Professor/a responsable:
Sense dades
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ÒPTICA, FARMACOLOGIA I ANATOMIA
  Àrea: ÒPTICA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix