Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ÒPTICA OFTÀLMICA II

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE):>>mòdul 2: competències d'Òptica

 • CES25 : Conèixer i calcular els paràmetres geomètrics, òptics i físics més rellevants que caracteritzen tot tipus de lent oftàlmica utilitzada en prescripcions optomètriques i saber relacionar-los amb les propietats que intervenen en el procés d'adaptació.
 • CES26 : Conèixer les propietats físiques i químiques dels materials utilitzats en l'òptica i l'optometria.
 • CES27 : Conèixer els processos de selecció, fabricació i disseny de les lents.
 • CES28 : Ser capaç d'utilitzar les tècniques de centrat, adaptació, muntatge i manipulació de tot tipus de lents, d'una prescripció optomètrica, ajuda visual i ulleres de protecció.
 • CES29 : Conèixer i utilitzar les tècniques per a l'anàlisi, mesurament, correcció i control dels efectes dels sistemes òptics compensadors sobre el sistema visual, amb la finalitat d'optimitzar el disseny i l'adaptació dels mateixos.
 • CES30 : Capacitar per al càlcul dels paràmetres geomètrics de sistemes de compensació visual específics: baixa visió, lents intraoculars, lents de contacte i lents oftàlmiques.
 • CES31 : Conèixer les aberracions dels sistemes òptics.

 

Competències específiques (CE):>>mòdul 4: competències d'Optometria

 • CES58 : Capacitat per a mesurar, interpretar i tractar els defectes refractius.
 • CES88 : Identificar i analitzar els factors de risc mediambientals i laborals que poden causar problemes visuals.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

BLOQUE 1

Comprender las dificultades de la notación clínica tradicional en la representación y análisis cuantitativo del astigmatismo

Analizar datos astigmáticos mediante descomposición de Fourier polar y rectangular

 

BLOQUE 2

Estudiar los prismas empleados en Optometría y Óptica Oftálmica, sus principales aplicaciones y aprender a calcular en cada caso la desviación.

Conocer las principales unidades de medida de los prismas oftálmicos y las fórmulas de las lentes prismáticas.

Estudiar el efecto óptico de los prismas así como la potencia efectiva de un prisma en VL y VP

Aprender a combinar dos prismas y su aplicación al diasporámetro.

Comprender el concepto de efecto prismático de una lente oftálmica.

Destreza en reconocer, medir y adaptar correctamente prismas y efectos prismáticos.

Solucionar cuestiones y problemas referentes a este bloque.

 

 

BLOQUE 3

Conocer los parámetros ópticos y geométricos de las lentes compensadoras de la presbicia.

Analizar las ventajas e inconvenientes de las lentes multifocales y las principales aberraciones que se pueden presentar.

Saber seleccionar la mejor lente multifocal, en cada caso.

Conocer los principales sistemas de caracterización de lentes progresivas.

Destreza en reconocer, medir y adaptar cualquier lente multifocal.

Solucionar cuestiones y problemas referentes a este bloque.

 

BLOQUE 4

Conocer los fundamentos y principales características de las lentes asféricas.

Analizar las ventajas e inconvenientes de las lentes asféricas frente a soluciones no asféricas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dades generals

Codi: 24036
Professor/a responsable:
DOMENECH AMIGOT, BEGOÑA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,32
Crèdits pràctics: 1,08
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ÒPTICA, FARMACOLOGIA I ANATOMIA
  Àrea: ÒPTICA
  Crèdits teòrics: 1,32
  Crèdits pràctics: 1,08
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix