Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PSICOFÍSICA I PERCEPCIÓ VISUAL

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació.

 

Context de l'assignatura per al curs 2010-11

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE):>>mòdul 1: competències bàsiques

 • CES15 : Conèixer els models bàsics de visió.
 • CES21 : Conèixer i saber usar material i tècniques bàsiques de laboratori.

 

Competències específiques (CE):>>mòdul 2: competències d'Òptica

 • CES34 : Comprendre els factors que limiten la qualitat de la imatge retinal.
 • CES35 : Conèixer els aspectes espacials i temporals de la visió.
 • CES36 : Ser capaç de realitzar proves psicofísiques per a determinar els nivells de percepció visual.
 • CES37 : Conèixer el sistema sanitari espanyol i els aspectes bàsics relacionats amb la gestió dels serveis de salut, fonamentalment els que estiguen relacionats amb l'atenció i rehabilitació de la salut.

 

Competències específiques (CE):>>mòdul 4: competències d'Optometria

 • CES71 : Aplicar tècniques de modificació controlada de la topografia corneal amb l'ús de lents de contacte.
 • CES72 : Detectar, valorar i resoldre anomalies associades a l'ús de lents de contacte.
 • CES73 : Adaptar lents de contacte i pròtesis oculars en la millora de la visió i l'aspecte extern de l'ull.
 • CES74 : Conèixer el funcionament de la retina com a receptor d'energia radiant.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els models bàsics de visió.
 • Conèixer i usar tècniques i materials bàsics de laboratori.
 • Comprendre els factors que limiten la qualitat de la imatge retinal.
 • Conèixer els aspectes espacials i temporals de la visió.
 • Ser capaç de fer proves psicofísiques per a determinar els nivells de percepció visual.
 • Conèixer les propietats i funcions dels elements que integren el sistema visual.
 • Conèixer el funcionament de la retina com a receptor d'energia radiant.
 • Conèixer els models bàsics de visió del color, forma i moviment.
 • Conèixer les modificacions associades a l'envelliment en els processos perceptius.
 • Ser capaç de mesurar i interpretar les dades psicofísiques obtingudes en l'avaluació de la percepció visual.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2010-11

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 24035
Professor/a responsable:
Sense dades
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,28
Crèdits pràctics: 1,12
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ÒPTICA, FARMACOLOGIA I ANATOMIA
  Àrea: ÒPTICA
  Crèdits teòrics: 1,28
  Crèdits pràctics: 1,12
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix