Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ÒPTICA VISUAL II

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

En esta asignatura se recopilan los principales aspectos teóricos de la visión binocular. Se analizan las características motoras y sensoriales de la misma haciendo hincapié en los aspectos óptico-geométricos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE):>>mòdul 1: competències bàsiques

 • CES15 : Conèixer els models bàsics de visió.
 • CES21 : Conèixer i saber usar material i tècniques bàsiques de laboratori.

 

Competències específiques (CE):>>mòdul 2: competències d'Òptica

 • CES33 : Conèixer els paràmetres i els models oculars.
 • CES35 : Conèixer els aspectes espacials i temporals de la visió.

 

Competències específiques (CE):>>mòdul 4: competències d'Optometria

 • CES56 : Adquirir destresa en les proves instrumentals d'avaluació de les funcions visuals i de salut ocular.
 • CES74 : Conèixer el funcionament de la retina com a receptor d'energia radiant.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els models bàsics de visió.
 • Conèixer i usar tècniques i materials bàsics de laboratori.
 • Conèixer els paràmetres i els models oculars.
 • Conèixer els aspectes espacials i temporals de la visió.
 • Conèixer els mecanismes sensorials i oculomotors de la visió binocular.
 • Ser capaç de mesurar i interpretar les dades psicofísiques obtingudes en l'avaluació de la percepció visual.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

 

 

 

Dades generals

Codi: 24026
Professor/a responsable:
CAMPS SANCHIS, VICENTE JESUS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,48
Crèdits pràctics: 0,92
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ÒPTICA, FARMACOLOGIA I ANATOMIA
  Àrea: ÒPTICA
  Crèdits teòrics: 1,48
  Crèdits pràctics: 0,92
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix