Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ÒPTICA FÍSICA I

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació.

 

Context de l'assignatura per al curs 2010-11

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE):>>mòdul 1: competències bàsiques

 • CES21 : Conèixer i saber usar material i tècniques bàsiques de laboratori.
 • CES3 : Conèixer els camps elèctrics i magnètics fins a arribar al camp electromagnètic i les ones electromagnètiques.

 

Competències específiques (CE):>>mòdul 2: competències d'Òptica

 • CES23 : Conèixer la propagació de la llum en medis isòtrops, la interacció llum/matèria, les interferències lluminoses, els fenòmens de difracció, les propietats de superfícies monocapes i multicapes i els principis del làser i les seues aplicacions.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els camps elèctrics i magnètics fins a arribar al camp electromagnètic i les ones electromagnètiques.
 • Conèixer i usar tècniques i meterials bàsics de laboratori.
 • Conèixer la propagació de la llum en medis isòtrops, la interacció llum-matèria, les interferències lluminoses, els fenòmens de difracció, les propietats de superfícies monocapes i multicapes i els principis i les aplicacions del làser.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2010-11

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 24025
Professor/a responsable:
FUENTES ROSILLO, ROSA MARIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,00
Crèdits pràctics: 1,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ÒPTICA, FARMACOLOGIA I ANATOMIA
  Àrea: ÒPTICA
  Crèdits teòrics: 1
  Crèdits pràctics: 1,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix