Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PATOLOGIA DEL SISTEMA VISUAL HUMÀ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La asignatura “Patología del Sistema Visual Humano” imparte los conocimientos básicos de Patología General (Fisiopatología) necesarios para la mejor comprensión de la Patología Ocular Clínica que los alumnos cursarán en el tercer año de la titulación. De esta forma, se pretende que el alumno aprenda la historia, el concepto y las partes de la Patología General, las causas y los mecanismos básicos implicados en los procesos patológicos, las formas comunes de enfermar, así como que conozca las patologías sistémicas que pueden provocar repercusiones oculares y/o en la visión. Los Seminarios Teórico-Prácticos están enfocados a la resolución de casos clínicos de diversas patologías oculares en las que están involucrados los procesos de la Patología General (etiopatogenia. fisiopatología, anatomía patológica y sintomatología) explicados en las clases de teoría.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE):>>mòdul 2: competències d'Òptica

 • CES37 : Conèixer el sistema sanitari espanyol i els aspectes bàsics relacionats amb la gestió dels serveis de salut, fonamentalment els que estiguen relacionats amb l'atenció i rehabilitació de la salut.
 • CES38 : Adquirir habilitats de treball en equip com a unitat en la qual s'estructuren de forma unidisciplinària o multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i altre personal relacionats amb la salut visual.
 • CES39 : Adquirir la capacitat per a exercir la professió amb respecte a l'autonomia del pacient, a les seues creences, cultura, determinants genètics, demogràfics i socioeconòmics, aplicant els principis de justícia social i comprenent les implicacions ètiques en un context mundial en transformació.

 

Competències específiques (CE):>>mòdul 3: competències de Patologia del Sistema Visual

 • CES46 : Conèixer les accions farmacològiques, els efectes col·laterals i interaccions dels medicaments.
 • CES47 : Conèixer els preparats tòpics oculars, amb especial atenció a l'ús dels fàrmacs que faciliten l'examen visual i optomètric.

 

Competències específiques (CE):>>mòdul 4: competències d'Optometria

 • CES54 : Desenvolupar habilitats de comunicació, de registre de dades i d'elaboració d'històries clíniques.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les propietats i funcions dels diversos elements que integren el sistema visual.
 • Reconèixer els diversos tipus de mecanismes i processos fisiopatològics que desencadenen les malalties oculars.
 • Conèixer els símptomes de les malalties visuals i reconèixer els signes associats. Reconèixer les alteracions que modifiquen el funcionament normal i desencadenen processos patològics que afecten la visió.
 • Detectar i valorar els principals trastorns oftalmològics, a fi de remetre els pacients a la consulta oftalmològica perquè els estudien i tracten.
 • Conèixer les manifestacions de les malalties sistèmiques a nivell ocular.
 • Saber fer una anamnesi completa.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

- Conocer las propiedades y funciones de los distintos elementos que componen el sistema visual.
- Reconocer los distintos tipos de mecanismos y procesos fisiopatológicos que desencadenan las enfermedades oculares.
- Conocer los síntomas de las enfermedades visuales y reconocer los signos asociados a las mismas. Reconocer las alteraciones que modifican el funcionamiento normal y desencadenan procesos patológicos que afectan a la visión.
- Detectar y valorar los principales trastornos oftalmológicos, con el fin de remitir a los pacientes al oftalmólogo para su estudio y tratamiento.
- Conocer las manifestaciones de las enfermedades sistémicas a nivel ocular.

 

 

Dades generals

Codi: 24024
Professor/a responsable:
FERNANDEZ SANCHEZ, LAURA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,32
Crèdits pràctics: 1,08
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ÒPTICA, FARMACOLOGIA I ANATOMIA
  Àrea: FARMACOLOGIA
  Crèdits teòrics: 1,32
  Crèdits pràctics: 1,08
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix