Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PATOLOGIA DEL SISTEMA VISUAL HUMÀ

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació.

 

Context de l'assignatura per al curs 2010-11

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE):>>mòdul 2: competències d'Òptica

 • CES37 : Conèixer el sistema sanitari espanyol i els aspectes bàsics relacionats amb la gestió dels serveis de salut, fonamentalment els que estiguen relacionats amb l'atenció i rehabilitació de la salut.
 • CES38 : Adquirir habilitats de treball en equip com a unitat en la qual s'estructuren de forma unidisciplinària o multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i altre personal relacionats amb la salut visual.
 • CES39 : Adquirir la capacitat per a exercir la professió amb respecte a l'autonomia del pacient, a les seues creences, cultura, determinants genètics, demogràfics i socioeconòmics, aplicant els principis de justícia social i comprenent les implicacions ètiques en un context mundial en transformació.

 

Competències específiques (CE):>>mòdul 3: competències de Patologia del Sistema Visual

 • CES46 : Conèixer les accions farmacològiques, els efectes col·laterals i interaccions dels medicaments.
 • CES47 : Conèixer els preparats tòpics oculars, amb especial atenció a l'ús dels fàrmacs que faciliten l'examen visual i optomètric.

 

Competències específiques (CE):>>mòdul 4: competències d'Optometria

 • CES54 : Desenvolupar habilitats de comunicació, de registre de dades i d'elaboració d'històries clíniques.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les propietats i funcions dels diversos elements que integren el sistema visual.
 • Reconèixer els diversos tipus de mecanismes i processos fisiopatològics que desencadenen les malalties oculars.
 • Conèixer els símptomes de les malalties visuals i reconèixer els signes associats. Reconèixer les alteracions que modifiquen el funcionament normal i desencadenen processos patològics que afecten la visió.
 • Detectar i valorar els principals trastorns oftalmològics, a fi de remetre els pacients a la consulta oftalmològica perquè els estudien i tracten.
 • Conèixer les manifestacions de les malalties sistèmiques a nivell ocular.
 • Saber fer una anamnesi completa.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2010-11

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 24024
Professor/a responsable:
Sense dades
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,32
Crèdits pràctics: 1,08
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ÒPTICA, FARMACOLOGIA I ANATOMIA
  Àrea: FARMACOLOGIA
  Crèdits teòrics: 1,32
  Crèdits pràctics: 1,08
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix