Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Asignatura de obligatoria de último curso de grado con un caracter eminentemente aplicado

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE14 : Adquirir coneixements dels diferents camps d'aplicació (recursos, ordenació i gestió, conservació, infraestructures, etc.) de les ciències marines.
 • CE15 : Conèixer les tècniques bàsiques de l'economia de mercat aplicada als recursos marins
 • CE6 : Conèixer i comprendre els fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les ciències marines, i la seua relació amb altres ciències.
 • CE7 : Conèixer l'organització estructural i funcional dels organismes marins, i també comprendre la seua diversitat biològica.
 • CE8 : Conèixer els principis fonamentals de l'ecologia, l'estructura i la funció dels ecosistemes, i desenvolupar-la per a l'ambient marí i costaner.

 

Competències específiques:>>d'habilitat

 • CE24 : Capacitació per a reconèixer, avaluar i gestionar recursos marins de naturalesa diversa.
 • CE26 : Adquirir la capacitat necessària per a dissenyar, tractar la informació, redactar i executar projectes relacionats amb l'ambient marí i litoral.
 • CE27 : Tenir destresa en l'ús pràctic de models, i incorporar-hi noves dades per a la seua validació, millora i evolució.
 • CE34 : Aplicar les tècniques i els coneixements per a la caracterització d'ecosistemes i proposar mesures de conservació, gestió i restauració.
 • CE39 : Adquirir i aplicar coneixements bàsics sobre les àrees tècniques i pràctiques relatives a abordar el tractament i estudi d'estructures costaneres i marines.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Demostrar coneixement i comprensió dels fets essencials, els conceptes, els principis i les teories relacionades amb la biologia pesquera.
 • Conèixer l'ecosistema marí i els seus processos i la biologia dels recursos vius.
 • Capacitació per a la identificació, el mostreig i l'avaluació de recursos vius marins.
 • Capacitació per a elegir estratègies de gestió de pesqueres i conservació dels recursos vius marins.
 • Coneixement i aplicació dels models de pesqueres.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Que los alumnos se familiaricen con los aspectos básicos de la explotación de recursos vivos marinos desde las técnicas de explotación, la dinámica de poblaciones explotadas, los modelos de evaluación y la gestión de recursos. Se espera que sean capaces de conocer la utilidad y limitaciones de los diferentes métodos de diagnóstico de pesquerías y puedan proponer estrategias de gestión de recursos razonadas y razonables

 

 

;

Dades generals

Codi: 24551
Professor/a responsable:
SANCHEZ LIZASO, JOSE LUIS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,00
Crèdits pràctics: 1,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA
  Àrea: ZOOLOGIA
  Crèdits teòrics: 1
  Crèdits pràctics: 1,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix