Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

L'assignatura Anàlisi de Sistemes és una assignatura Optativa que s'imparteix en el 4t curs del Grau de Ciències de Mar. L'objectiu fonamental de l'assignatura és mostrar i discutir amb l'alumne els mètodes d'anàlisis i modelització de les poblacions i comunitats marines en funció del seu ambient.
Aquesta assignatura guarda relació amb altres matèries com l'evolució, sistemàtica, ecologia marina, biogeografia, ecologia del paisatge i biologia de la conservació. Aquesta assignatura resulta de gran interés en la formació dels futurs graduats en ciències de la mar perquè estableix les bases perquè en un futur l'alumne/a puga desenvolupar la seua activitat professional orientant-se en el món de la investigació i la gestió d'espècies i ecosistemes, la restauració i conservació del medi marí

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE14 : Adquirir coneixements dels diferents camps d'aplicació (recursos, ordenació i gestió, conservació, infraestructures, etc.) de les ciències marines.
 • CE18 : Conèixer els aspectes lligats al canvi climàtic global i els seus registres.
 • CE5 : Adquirir coneixements bàsics de matemàtiques (àlgebra i càlcul) i estadística.
 • CE8 : Conèixer els principis fonamentals de l'ecologia, l'estructura i la funció dels ecosistemes, i desenvolupar-la per a l'ambient marí i costaner.

 

Competències específiques:>>d'habilitat

 • CE20 : Demostrar el coneixement i la comprensió dels mètodes inductius i deductius, elaboració d'hipòtesis i disseny experimental.
 • CE22 : Capacitació per a la presa de dades (oceanogràfiques, biològiques, sedimentològiques, químiques), avaluar-les, processar-les i interpretar-les en relació amb les teories en ús.
 • CE26 : Adquirir la capacitat necessària per a dissenyar, tractar la informació, redactar i executar projectes relacionats amb l'ambient marí i litoral.
 • CE27 : Tenir destresa en l'ús pràctic de models, i incorporar-hi noves dades per a la seua validació, millora i evolució.
 • CE34 : Aplicar les tècniques i els coneixements per a la caracterització d'ecosistemes i proposar mesures de conservació, gestió i restauració.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els principis bàsics de la teoria de sistemes i la seua aplicació a les ciències del mar.
 • Aplicar correctament les tècniques estadístiques a l'elaboració de les dades adquirides en les pràctiques de camp i laboratori.
 • Comprendre l'efecte de les pertorbacions en la gestió de les poblacions marines.
 • Tenir destresa en l'ús pràctic de models poblacionals orientats a l'estudi i gestió de les espècies marines.
 • Aplicar els coneixements i les tècniques per a la caracterització, conservació, gestió de les poblacions i les comunitats.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Objectius
GRAU EN CIÈNCIES DE LA MAR
Competències Específiques:>>de Coneixement. Adquirir coneixements bàsics de matemàtiques (àlgebra i càlcul) i estadística.
Conéixer els principis fonamentals de l'ecologia, l'estructura i funció dels ecosistemes, desenvolupant-la per a l'ambient marí i costaner.
Adquirir coneixements dels diferents camps d'aplicació (recursos, ordenació i gestió, conservació, infraestructures, etc.) de les ciències marines.
Conéixer els aspectes lligats al canvi climàtic global i els seus registres.
Competències Específiques:>> d’ Habilitat. Demostrar el coneixement i comprensió dels mètodes inductius i deductius, elaboració d'hipòtesi i disseny experimental.
Capacitació per a la presa de dades (oceanogràfics, biològics, sedimentològics, químics), avaluar-los, processar-los i interpretar-los en relació a les teories en ús.
Adquirir la capacitat necessària per a dissenyar, tractar la informació, redactar i executar projectes relacionats amb l'ambient marí i litoral.
Tindre destresa en l'ús pràctic de models, incorporant noves dades per a la validació, millora i evolució d'aquests.
Aplicar els coneixements i tècniques adquirits per a la caracterització d'ecosistemes i proposar mesures de conservació, gestió i restauració.

Objectius Generals
Conéixer els principis bàsics de la teoria de sistemes i la seua aplicació a les Ciències de la Mar.
Aplicar correctament les tècniques estadístiques en l'elaboració de les dades adquirides en les pràctiques de camp i laboratori.
Comprendre l'efecte de les pertorbacions en la gestió de les poblacions marines.
Tindre destresa en l'ús pràctic de models poblacionals orientats a l'estudi i gestió de les espècies marines.
Aplicar els coneixements i tècniques per a la caracterització, conservació, gestió de les poblacions i les comunitats.

 

 

;

Dades generals

Codi: 24548
Professor/a responsable:
BORDEHORE FONTANET, CESAR
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,08
Crèdits pràctics: 1,32
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ECOLOGIA
  Àrea: ECOLOGIA
  Crèdits teòrics: 1,08
  Crèdits pràctics: 1,32
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix