Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Asignatura optativa, dentro del itinerario "Medio Ambiente Marino y Litoral" que se orienta a la formación del alumnado en el ámbito de la Meteorología y la Interacción Atmósfera-Océano, y en la que se abordarán dos bloques:

 • Meteorología Física
 • Meteorología Dinámica

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE16 : Conèixer i interpretar els factors que influeixen en el clima i en l'hidrodinamisme marí.
 • CE18 : Conèixer els aspectes lligats al canvi climàtic global i els seus registres.
 • CE3 : Conèixer i aplicar els conceptes i lleis fonamentals de la física.
 • CE9 : Adquirir coneixements sobre la física relacionada amb els fluids i les ones, principalment dirigits a l'atmosfera i l'oceà.

 

Competències específiques:>>d'habilitat

 • CE27 : Tenir destresa en l'ús pràctic de models, i incorporar-hi noves dades per a la seua validació, millora i evolució.
 • CE37 : Identificar i comprendre els diferents sistemes climatològics i interpretar els mapes meteorològics.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i aplicar els conceptes fonamentals de la física relatius als fluids.
 • Adquirir coneixements bàsics sobre el temps, el clima i els components de l'atmosfera. Conèixer la física de la interacció atmosfera-oceà.
 • Identificar i caracteritzar els diversos sistemes meteorològics. Interpretar els mapes meteorològics.
 • Aplicació dels coneixements meteorològics a aspectes lligats al canvi climàtic global.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 • Conocer y aplicar los conceptos fundamentales de la física relativos a los fluidos.
 • Adquirir conocimientos básicos sobre la atmósfera y sus componentes; el tiempo y el clima. Conocer la física de la interacción atmósfera-océano.
 • Identificar y caracterizar los diferentes sistemas meteorológicos. Interpretar los mapas meteorológicos.
 • Aplicación de los conocimientos meteorológicos en los aspectos ligados al cambio climático global.

 

 

;

Dades generals

Codi: 24545
Professor/a responsable:
GOMEZ DOMENECH, IGOR
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA APLICADA
  Àrea: FÍSICA DE LA TERRA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix