Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

 

La Biotecnología Marina se coordinará con el resto de asignaturas para garantizar la adquisición de las competencias genéricas atribuidas al módulo. Esta materia/asignatura supone una formación fundamental para los graduados en Ciencias del Mar sobre la aplicación de herramientas biotecnológicas al análisis y gestión del medio marino y litoral y para el aprovechamiento de los organismos de dichos ambientes

 

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE1 : Posseir coneixements bàsics de l'estructura molecular, genètica, organització cel·lular, processos evolutius dels éssers vius.
 • CE15 : Conèixer les tècniques bàsiques de l'economia de mercat aplicada als recursos marins
 • CE6 : Conèixer i comprendre els fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les ciències marines, i la seua relació amb altres ciències.
 • CE7 : Conèixer l'organització estructural i funcional dels organismes marins, i també comprendre la seua diversitat biològica.
 • CE8 : Conèixer els principis fonamentals de l'ecologia, l'estructura i la funció dels ecosistemes, i desenvolupar-la per a l'ambient marí i costaner.

 

Competències específiques:>>d'habilitat

 • CE21 : Utilitzar la informació i documentació necessària en la separació, identificació i catalogació d'organismes marins.
 • CE24 : Capacitació per a reconèixer, avaluar i gestionar recursos marins de naturalesa diversa.
 • CE29 : Comprendre el funcionament d'empreses vinculades a l'ambient marí, reconèixer problemes específics i proposar solucions.
 • CE36 : Habilitat per a la interacció professional amb sectors socials, les percepcions dels quals es puguen incorporar a la millora dels estudis o activitats que es volen dur a terme.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i comprendre els fets essencials i els conceptes relacionats amb la biotecnologia marina.
 • Conèixer els grups d'organismes marins interessants en biotecnologia, les funcions bàsiques i el paper en l'ecosistema.
 • Adquirir la capacitat d'analitzar i determinar els organismes marins que poden ser útils en biotecnologia.
 • Conèixer i aplicar la metodologia biotecnològica al medi marí.
 • Adquirir coneixements de les empreses dedicades a la biotecnologia marina i dels aspectes legals.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

- Conocer y comprender los hechos esenciales y conceptos relacionados con la biotecnología marina.
- Conocer los diferentes grupos de organismos marinos de interés en la biotecnología, sus funciones básicas y papel en el ecosistema.
- Adquirir la capacidad de analizar y determinar aquellos organismos marinos que puedan ser útiles en la biotecnología.
- Conocer y aplicar la metodología biotecnológica al medio marino.
- Adquirir conocimientos de las empresas dedicadas a la biotecnología marina; así como, los aspectos legales.

 

 

;

Dades generals

Codi: 24531
Professor/a responsable:
LOPEZ LLORCA, LUIS VICENTE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,00
Crèdits pràctics: 1,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA
  Àrea: BOTÀNICA
  Crèdits teòrics: 1
  Crèdits pràctics: 1,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix