Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
RELACIÓ SÒL-PLANTA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Se trata de una asignatura optativa, necesaria para aquellos estudiantes interesados en comprender los aspectos microbiológicos, físicos y químicos que se producen al interaccionar una planta con el suelo. Es por tanto fundamental para el alumnado interesado en desarrollar procesos biotécnológicos que contribuyan a desarrollar nuevos métodos de lucha y control biológico, fertilización, restauración y adaptación vegetal a ambientes naturales

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG3 : Resoldre problemes de manera efectiva.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.

 

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE10 : Comprendre les bases de la regulació de les funcions vitals dels organismes a través de factors interns i externs i identificar mecanismes d'adaptació al medi.
 • CE2 : Relacionar els principis físics i químics de la biologia.
 • CE22 : Analitzar i interpretar el desenvolupament, el creixement i els cicles biològics dels éssers vius.
 • CE23 : Analitzar els components del medi físic (hídric, atmosfèric i terrestre) i les seues relacions amb el medi biòtic.
 • CE9 : Identificar organismes i interpretar la diversitat d'espècies en el medi, així com el seu origen, evolució i comportament.

 

Competències específiques:>> d'habilitat

 • CE29 : Demostrar el coneixement i comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les àrees de la biologia.
 • CE30 : Interpretar, avaluar, processar i sintetitzar dades i informació biològica.
 • CE31 : Reconèixer i implementar bones pràctiques científiques de mesura i experimentació.
 • CE32 : Manipular amb seguretat material biològic, reactius, instruments i dispositius d'aplicació en biologia.
 • CE33 : Dur a terme procediments estàndards de laboratoris implicats en treballs analítics.
 • CE34 : Planificar, dissenyar i executar investigacions pràctiques, i valorar-ne els resultats.
 • CE43 : Catalogar, avaluar i gestionar recursos naturals.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les característiques espacials i funcionals de la rizosfera.
 • Comprendre els mecanismes de presa d'aigua i nutrients per les plantes.
 • Comprendre la dinàmica de les poblacions microbianes en la rizosfera.
 • Comprendre el funcionament dels senyals moleculars planta-microorganisme.
 • Conèixer el comportament de la matèria orgànica en la rizosfera.
 • Conèixer les tècniques actuals de control de la rizosfera per a millorar la productivitat vegetal.
 • Conèixer les tècniques actuals de control de la rizosfera per a millorar la producció de fongs d'interés comercial.
 • Realitzar tècniques analítiques de caracterització de la rizosfera.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Que el alumno conozca la estructura, composición y funciones de la rizosfera, junto con las principales reacciones e interacciones biológicas que en ella tienen lugar

 

 

Dades generals

Codi: 26557
Professor/a responsable:
JORDA GUIJARRO, JUANA DOLORES
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: AGROQUIMICA I BIOQUIMICA
  Àrea: EDAFOLOGIA I QUÍMICA AGRÍCOLA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA
  Àrea: BOTÀNICA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6

Estudis en què s'imparteix