Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
BIOLOGIA MARINA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La biologia marina és una assignatura optativa de quart curs de la Llicenciatura de Biologia, a la Universitat d'Alacant. El seu perfil està vinculat a les àrees de coneixement de Zoologia i Ecologia, i entre les seves descriptores es troben tals com a biodiversitat marina, recursos demersales i pelágicos, mesures d'ordenació i conservació, àrees marines protegides i esculls artificials. Recerques recents suggereixen que la diversitat dels mars ha estat repetidament subestimada, i que el nombre de formes noves per conèixer pot ser major en els mars que en els mitjans terrestres. Com a indicador, valgui el fet que el nombre de phyla presents en el mitjà marí és molt major que els ecosistemes, i que la meitat dels phyla animals apareix només en el mar. Un altre aspecte a considerar del mar és el seu caràcter com a rebost de la humanitat. L'ecosistema marí proporciona una gran part de la proteina animal consumida per la humanitat, i a més a un preu molt assequible. El mar, a més, està resultant ser una font prometedora de productes farmacològics, amb propietats antivirals i antitumorals. D'altra banda, el mar és un de les destinacions turístiques per excel·lència de la humanitat, generant una activitat econòmica molt important i en contínua via d'expansió, que s'ofereix com a alternativa a algunes comunitats litorals com a alternativa a l'explotació directa de recursos vius. D'altra banda, algunes estructures marines com els esculls de coral, les prades de fanerògames o els manglars actuan com a barreres defensives contra tempestes o la pròpia dinàmica costanera, ajudant a la protecció de la costa, de les infraestructures existents i de les poblacions humanes que la poblen. El mitjà marí ajuda tambien en la ralentització del sobrecalentamiento de la Terra, que provoca lenta, però inexorablement, la pujada del nivell del mar, amb totes les implicacions que això comporta quant a modificació de la linea de costa i la desaparició d'equips i béns humans. El mar ha estat, a més, el bressol de diverses teorias i conceptes fonamentals importants per al coneixement científic general, amb implicacions importants per a la conservació i la gestió. A això hem de sumar-li el fet que el mitjà marí suposa una mica més del 70% de la superfície terrestre, i supera en més de 300 vegades el volum d'espai vital ofert pel mitjà terrestre.

Aquesta signatura es desenvoluparà de manera eminentment pràctica i aplicada, per assegurar la aquisición d'coneixements i competències de nivell cognitiu elevat. Cursar aquesta assignatura prepararà a el futur egressat per aforntar amb èxit la vida professional.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE1 : Adquirir els fonaments de la terminologia biològica, nomenclatura, convenis i unitats.
 • CE10 : Comprendre les bases de la regulació de les funcions vitals dels organismes a través de factors interns i externs i identificar mecanismes d'adaptació al medi.
 • CE13 : Estudiar l'estructura i la funció de les biomolècules i comprendre la seua funció en els processos biològics.
 • CE20 : Comprendre les bases de la immunitat en els éssers vius.
 • CE21 : Aïllar, cultivar i modificar microorganismes, cèl·lules i teixits d'organismes pluricel·lulars.
 • CE22 : Analitzar i interpretar el desenvolupament, el creixement i els cicles biològics dels éssers vius.
 • CE3 : Conèixer i aplicar els mètodes matemàtics i estadístics per a validar models a partir de dades experimentals aplicades a la biologia.
 • CE4 : Reconèixer diferents nivells d'organització en el sistema viu.
 • CE7 : Comprendre els mecanismes i models evolutius.
 • CE8 : Comprendre i conèixer les bases genètiques de la biodiversitat.
 • CE9 : Identificar organismes i interpretar la diversitat d'espècies en el medi, així com el seu origen, evolució i comportament.

 

Competències específiques:>> d'habilitat

 • CE29 : Demostrar el coneixement i comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les àrees de la biologia.
 • CE31 : Reconèixer i implementar bones pràctiques científiques de mesura i experimentació.
 • CE32 : Manipular amb seguretat material biològic, reactius, instruments i dispositius d'aplicació en biologia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Adquirir coneixements bàsics de l'organització estructural (relació amb l'ambient) i la diversitat de la vida en el mar.
 • Conèixer els principals factors (abiòtics i biòtics) que influeixen en l'adaptació dels organismes marins a l'ambient.
 • Conèixer les adaptacions i els tipus biològics dels organismes marins.
 • Aplicar les tècniques bàsiques del mostreig i la classificació d'organismes en l'ambient marí i de la medició de les variables ambientals.
 • Adquirir la capacitat necessària per a dissenyar, redactar i executar projectes relacionats amb l'estudi de les adaptacions dels organismes en condicions naturals o controlades.
 • Ser capaç d'elaborar programes de formació i divulgació en l'àmbit de la biologia marina.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Adquirir coneixements i competències sobre l'organització estructural, relació amb l'ambient i diversitat de la vida al mar.
Adquirir coneixements i competències sobre els principals factors (abiòtics i biòtics) que influeixen en la distribució dels organismes marins.
Adquirir coneixements i competències sobre les diferents adaptacions dels organismes marins i tipus biològics.
Adquirir coneixements i competències per aplicar les tècniques de mostreig i disseny experimental, sobre la classificació d'organismes en l'ambient marí i la mesura de les variables ambientals.
Adquirir competències per dissenyar experiments i treballs de camp, redactar i executar projectes, tot això relacionat amb la biologia marina.
Adquirir competències per realitzar anàlisi crítica de continguts relacionats amb la biologia marina.

 

 

 

Dades generals

Codi: 26556
Professor/a responsable:
BAYLE SEMPERE, JUST TOMAS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,00
Crèdits pràctics: 1,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA
  Àrea: ZOOLOGIA
  Crèdits teòrics: 1
  Crèdits pràctics: 1,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix