Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ENGINYERIA QUÍMICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Con esta asignatura el alumno completará los conocimientos químicos a sistemas y procesos industriales. Para ello, se hará incapié en la utilización de los balances de materia y energía tanto en sistemas en régimen estacionario como no estacionario. Se realizará una introducción a las ecuaciones de velocidad de transporte.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG3 : Resoldre problemes de forma efectiva.

 

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE15 : Tenir coneixements sobre balanços de matèria i energia, transferència de matèria, operacions de separació, enginyeria de la reacció química i disseny de reactors.
 • CE17 : Conèixer i aplicar els mètodes matemàtics i estadístics per a validar models a partir de dades experimentals i optimitzar processos químics.

 

Competències específiques:>> d'habilitat

 • CE26 : Reconèixer i analitzar nous problemes i planejar estratègies per a solucionar-los.
 • CE27 : Interpretar, avaluar i sintetitzar dades i informació química.
 • CE35 : Interpretar les dades procedents d'observacions i mesures en el laboratori.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA1 : Comprensió de la llengua estrangera anglès en l'àmbit científic.
 • CGUA4 : Adquirir o posseir les habilitats bàsiques en TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació) i gestionar adequadament la informació obtinguda.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a representar processos industrials mitjançant diagrames de flux.
 • Conèixer i aplicar les lleis de conservació de la matèria i l'energia a processos de la indústria química.
 • Conèixer i aplicar les equacions de velocitat de transport de matèria, energia i quantitat de moviment.
 • Conèixer i aplicar les equacions de disseny dels reactors químics.
 • Identificar i desenvolupar operacions unitàries d'enginyeria química.
 • Capacitat per a explicar fenòmens i processos relacionats amb l'enginyeria química.
 • Saber aplicar mètodes matemàtics per a optimitzar processos.
 • Capacitat per a resoldre problemes segons models prèviament desenvolupats, a més de planejar estratègies per a resoldre'n de nous.
 • Saber interpretar dades experimentals d'observacions i mesures.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 

 

Dades generals

Codi: 26034
Professor/a responsable:
ASENSI STEEGMANN, JUAN CARLOS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,32
Crèdits pràctics: 1,08
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA QUÍMICA
  Àrea: ENGINYERIA QUÍMICA
  Crèdits teòrics: 1,32
  Crèdits pràctics: 1,08
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix