Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DECISIONS COL·LECTIVES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Esta asignatura se enmarca en el itinerario de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales. Íntimamente relacionada con otras asignaturas del mismo itinerario como Teoría de Juegos o Economía de la Información y la Incertidumbre, se sirve de instrumentos previamente estudiados en el marco de la Teoría de la Medida, Optimización, o relacionados con la Investigación Operativa, para modelar ciertos problemas de decisión colectiva sobre los que, desde un enfoque de las Ciencias Sociales, se ha dirigido, en parte, el Análisis Económico moderno. En este sentido, una parte importante del contenido, se relacionará con el enfoque conocido como “diseño de mercados” (Market Design).

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Comunicar, tant per escrit com de manera oral, coneixements, procediments, resultats i idees matemàtiques.
 • CE11 : Ser capaç de resoldre problemes d'àmbit acadèmic, tècnic, financer o social mitjançant mètodes matemàtics.
 • CE12 : Saber treballar en equip, aportant models matemàtics adaptats a les necessitats col·lectives.
 • CE15 : Reconèixer i analitzar nous problemes i plantejar estratègies per a solucionar-los.
 • CE5 : Proposar, analitzar, validar i interpretar models de situacions reals senzilles, utilitzant les eines matemàtiques més adequades a les finalitats que es persegueixen.
 • CE9 : Utilitzar eines de cerca de recursos bibliogràfics en matemàtiques.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Coneixement dels conceptes més importants de la decisió col·lectiva.
 • Capacitat per a comparar de manera crítica diferents mètodes de decisió col·lectiva.
 • Coneixement de les connexions amb les ciències socials.
 • Introducció a l'anàlisi de disseny de mecanismes.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Entender el modelado de problemas de decisión colectiva a partir de las opiniones individuales. Introducción al diseño de mecanismos combinando aproximaciones tanto positivas como normativas en relación con los problemas estudiados.

 

 

Dades generals

Codi: 25072
Professor/a responsable:
ALCALDE PEREZ, JOSE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,44
Crèdits pràctics: 0,96
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Àrea: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Crèdits teòrics: 1,44
  Crèdits pràctics: 0,96
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix