Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TEORIA DE GRUPS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Aquesta assignatura s'ubica en el Mòdul Avançat i  dins d'aquest,  en la matèria “Matemàtiques Generals”. Aquesta matèria inclou a més les assignatures: “Teoria de la Mesura”,  “Anàlisi Convexa” i “Topologia Algebraica”.

Els objetius principals de l'assignatura són: adquirir tècniques per tal d'estudiar grups abstractes a través de les seues representacions com a grups de permutacions o de transformacions lineals i reconéixer la resolubilitat de grups finits per la seua estructura aritmètica.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Comunicar, tant per escrit com de manera oral, coneixements, procediments, resultats i idees matemàtiques.
 • CE6 : Resoldre problemes de matemàtiques, mitjançant habilitats de càlcul bàsic i altres tècniques, planificant-ne la resolució a partir de les eines de què es dispose i de les restriccions de temps i recursos.
 • CE8 : Desenvolupar programes que resolguen problemes matemàtics utilitzant per a cada cas l'entorn computacional adequat.
 • CE9 : Utilitzar eines de cerca de recursos bibliogràfics en matemàtiques.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Adquirir tècniques per a estudiar els grups abstractes a través de les representacions sobre grups de permutacions o de matrius.
 • Adquirir tècniques per a construir grups finits resolubles utilitzant la teoria de representacions sobre cossos finits.
 • Reconèixer la resolubilitat de grups per l'aritmètica.
 • Utilitzar algun programa de computació en la teoria de grups.
 • Algoritmitzar les demostracions teòriques per a resoldre problemes concrets.
 • Adquirir una formació bàsica que possibilite la iniciació a la recerca actual en teoria de grups.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Adquirir tècniques per tal d'estudiar els grups abstractes a través de les seues representacions sobre grups de permutacions o de matrius.
Adquirir tècniques per a construir grups finits resolubles utilitzant la teoria de representacions sobre cossos finits.
Reconéixer la resolubilitat de grups per la seua aritmètica.
Utilitzar algún programa de computació en la teoria de grups.
Algoritmitzar les demostracions teòriques per a la resolució de problemes concrets.
Adquirir una formació bàsica que possibilite la iniciació a la investigació actual en teoria de grups.

 

 

 

Dades generals

Codi: 25052
Professor/a responsable:
SOLER ESCRIVA, XARO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,92
Crèdits pràctics: 0,48
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: MATEMÀTIQUES
  Àrea: ÀLGEBRA
  Crèdits teòrics: 1,92
  Crèdits pràctics: 0,48
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix