Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ESTRUCTURES ALGEBRAIQUES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Aquesta assignatura s'ubica en el mòdul Fonamental i dintre d'ell en la matèria "Estructures Algebraiques". Aquesta matèria inclou a més l'assignatura "Equacions Algebraiques" i està dedicada a l'estudi de les estructures algebraiques bàsiques com són els grups. El coneixement d'aquesta estructura i les propietats relacionades amb ella són imprescindibles per al seguiment de les assignatures: Equacions Algebraiques (de la matèria Estructures Algebraiques), Teoria de Grups (mòdul Avançat, matèria Matemàtiques Generals), Teoria de Codis (mòdul Avançat, matèria Anàlisi de Dades i Àlgebra Aplicada) i Criptografia (mòdul Avançat, matèria Anàlisi de Dades i Àlgebra Aplicada).

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Comunicar, tant per escrit com de manera oral, coneixements, procediments, resultats i idees matemàtiques.
 • CE2 : Conèixer demostracions rigoroses d'alguns teoremes clàssics en diferents àrees de la matemàtica.
 • CE6 : Resoldre problemes de matemàtiques, mitjançant habilitats de càlcul bàsic i altres tècniques, planificant-ne la resolució a partir de les eines de què es dispose i de les restriccions de temps i recursos.
 • CE9 : Utilitzar eines de cerca de recursos bibliogràfics en matemàtiques.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Reconèixer els diversos models de grups d'ordre petit.
 • Saber utilitzar la teoria de Sylow en el coneixement de l'estructura de grups finits.
 • Domini de l'estructura quocient en les estructures de grup i anell.
 • Reconeixement dels diferents tipus d'anells i ideals.
 • Saber determinar si un ideal és maximal o primer.
 • Coneixement de l'àlgebra bàsica dels anells de matrius i polinomis en una variable.
 • Saber factorizar elements en anells concrets i, en particular, polinomis.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Conèixer les propietats bàsiques de les congruències de nombres enters.

Conèixer les propietats bàsiques dels grups, subgrups i homomorfismes de grups.

Reconèixer els diferents models de grups d'ordre petit.

Conèixer les propietats dels grups cíclics i de permutacions.

Domini de l'estructura quocient en l'estructura de grup.

Saber utilitzar la teoria de Sylow en el coneixement de l'estructura de grups finits.

Conèixer les propietats dels grups resolubles i nilpotents.

 

 

Dades generals

Codi: 25034
Professor/a responsable:
FAJARDO GOMEZ, MARIA DOLORES
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 2,16
Crèdits pràctics: 0,24
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: MATEMÀTIQUES
  Àrea: ÀLGEBRA
  Crèdits teòrics: 2,16
  Crèdits pràctics: 0,24
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix