Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
FONAMENTS MATEMÀTICS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Aquesta assignatura se situa en el mòdul Bàsic i dins d'ell en la matèria "Matemàtiques". Aquesta matèria inclou a més les assignatures: "Àlgebra lineal I" i “Anàlisi real d'una variable I”.

L'assignatura pretén asseure les bases per aconseguir una comprensió del mètode matemàtic basat en l'establiment de resultats mitjançant la demostració i la resolució de problemes, fonamental en totes les assignatures del Grau. Per això és necessària la introducció amb rigor del llenguatge matemàtic posant l'accent en les seves diferències i semblances pel que fa al llenguatge quotidià.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre i utilitzar el llenguatge matemàtic. Adquirir la capacitat per a enunciar proposicions en diferents camps de la matemàtica per a construir demostracions i per a transmetre els coneixements matemàtics adquirits.
 • CE10 : Comunicar, tant per escrit com de manera oral, coneixements, procediments, resultats i idees matemàtiques.
 • CE3 : Assimilar la definició d'un nou objecte matemàtic, en termes d'altres ja coneguts, i ser capaç d'utilitzar aquest objecte en diferents contextos.
 • CE6 : Resoldre problemes de matemàtiques, mitjançant habilitats de càlcul bàsic i altres tècniques, planificant-ne la resolució a partir de les eines de què es dispose i de les restriccions de temps i recursos.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Fer servir els conceptes i elements bàsics del llenguatge proposicional.
 • Conèixer els principals tipus de demostració i saber aplicar-los a resultats senzills.
 • Conèixer les operacions conjuntistes, les propietats que tenen i les correspondències entre conjunts.
 • Conèixer el concepte de relació binària i distingir entre relacions d'equivalència i d'ordre, a més dels conceptes relacionats amb aquestes.
 • Conèixer els conjunts dels nombres naturals, enters, racionals, reals i complexos i les principals propietats i característiques.
 • Conèixer els conceptes de divisibilitat, de nombre primer i màxim comú divisor de dos nombres enters i els resultats bàsics relacionats amb aquests.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Conèixer els conceptes i elements bàsics del llenguatge proposicional.
Conèixer els principals tipus de demostració i saber aplicar-los a resultats senzills.
Conèixer les operacions conjuntistes, les seues propietats i les correspondències entre conjunts.
Saber el concepte de relació binària i distingir entre relacions d'equivalència i d'ordre, coneixent a més els conceptes relacionats amb elles.
Conèixer els conjunts dels nombres naturals, enters, racionals, reals i complexos i les seues principals propietats, característiques i les estructures algebraiques corresponents.
Conèixer els conceptes de divisibilidad, de nombre primer i màxim comú divisor de dos nombres enters i els resultats bàsics relacionats amb ells.

 

 

Dades generals

Codi: 25013
Professor/a responsable:
MOLINA VILA, MARIA DOLORES
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,32
Crèdits pràctics: 1,08
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: MATEMÀTIQUES
  Àrea: ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA
  Crèdits teòrics: 1,32
  Crèdits pràctics: 1,08
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix