Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
FÍSICA I

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

L’assignatura Física I del grau de Matemàtiques acompleix una doble finalitat. D’una banda, pretén mostrar a l’alumnat la connexió entre els formalismes matemàtics i el món real. De l’altra, intenta fer-los entendre que la Ciència necessita les matemàtiques i que gran part de les teories matemàtiques s’han desenvolupat per a la seua aplicació en altres branques científiques. Les teories físiques utilitzen les Matemàtiques per a descriure l’Univers, de manera que constitueixen una importantíssima aplicació directa d’aquesta branca del saber. Es a dir, les teories físiques han de ser formalitzades a través d’una formulació matemàtica. S’utilitzaran coneixements matemàtics que l’alumne ha après en el batxillerat o en el primer quadrimestre de la titulació a fi de desenvolupar la teoria física. Per abordar certs temes de física, s’introduiran els conceptes matemàtics necessaris, d’una manera intuïtiva, que en assignatures posteriors s’estudiaran amb més rigor. L’alumnat té un primer contacte amb alguns conceptes matemàtics a través de la seva aplicació en Física i, posteriorment, formalitzarà el seu estudi. Aquest mètode de procedir obliga a coordinar-se, pel que fa a la notació, amb assignatures posteriors, per tal que l’alumne reforce els conceptes apresos i no veja el mateix concepte de forma diferent quan l’utilitza en física o quan el estudia en matemàtiques.

Com a conseqüència d’aquestes necessitats, el desenvolupament de l’assignatura segueix un esquema dual, amb dues línies de presentació paral·leles. D’una banda, es posa l’accent en els conceptes físics, i s’intenten presentar de manera intuïtiva. Per una altra, es presta atenció a la formalitat matemàtica, posant especial èmfasi en l’ús de la notació vectorial.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE13 : Conèixer i aplicar els conceptes fonamentals de la física.
 • CE14 : Resoldre problemes qualitatius i quantitatius segons models desenvolupats prèviament.
 • CE15 : Reconèixer i analitzar nous problemes i plantejar estratègies per a solucionar-los.
 • CE16 : Elaborar, presentar i defensar informes científics tant oralment com per escrit davant d'una audiència.
 • CE17 : Desenvolupar la intuïció en física.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les diferents magnituds físiques que s'utilitzen en la mecànica newtoniana.
 • Conèixer les lleis fonamentals de la mecànica newtoniana.
 • Plantejar i resoldre problemes de cinemàtica i dinàmica.
 • Entendre el concepte d'ona. 
 • Conèixer els principis de la relativitat especial i les transformacions de Lorentz, a més d'aplicar-les a la resolució de problemes senzills.
 • Conèixer les magnituds necessàries per a la descripció d'un fluid.
 • Saber utilitzar alguns programes informàtics que simulen sistemes físics en l'àmbit de la mecànica de partícules i ones.
 • Adquirir la capacitat de redactar un informe de la pràctica realitzada amb l'ordinador sobre la mecànica de partícules i ones.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 

 • Conèixer les diferents magnituds físiques que s'utilitzen en la mecànica Newtoniana.
 • Conèixer les lleis fonamentals de la mecànica Newtoniana.
 • Plantejar i resoldre problemes de cinemàtica i dinàmica.
 • Entendre el concepte d'ona.
 • Conèixer els principis de la relativitat especial, les transformacions de Lorentz i aplicar-les a la resolució de problemes senzills.
 • Conèixer les magnituds necessàries per a la descripció d'un fluid.
 • Saber utilitzar alguns programes informàtics que simulen sistemes físics en l'àmbit de la mecànica de partícules i ones.
 • Adquirir la capacitat de redactar un informe de la pràctica realitzada amb l'ordinador sobre la mecànica de partícules i ones.

 

 

Dades generals

Codi: 25010
Professor/a responsable:
NEGUERUELA DIEZ, IGNACIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,32
Crèdits pràctics: 1,08
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA APLICADA
  Àrea: ASTRONOMIA I ASTROFÍSICA
  Crèdits teòrics: 1,32
  Crèdits pràctics: 1,08
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix