Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
OPERACIONS BÀSIQUES DE LABORATORI

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Se adquieren habilidades útiles para el conjunto de las asignaturas del grado y para la realización de informes y trabajos que exigen una representación gráfica, sobre todo relacionadas con la representación de elementos geológicos (mapas y cortes geológicos)

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG5 : Aprendre de manera autònoma.

 

Competències específiques (CE)

 • CE13 : Conèixer, identificar i representar estructures tectòniques i els processos que les generen.
 • CE25 : Recollir, representar i analitzar dades utilitzant tècniques adequades de camp, laboratori i gabinet.
 • CE26 : Integrar les dades de camp i laboratori amb la teoria seguint una seqüència d'observació, síntesi i modelització.
 • CE27 : Valorar els problemes de selecció de mostres, exactitud, precisió i incertesa durant la recollida, registre i anàlisi de dades de camp i de laboratori.
 • CE28 : Saber interpretar i elaborar cartografies geològiques d'índole diversa (map+B1823es geològics, geomorfològics, geoambientals, geotècnics, metal·logenètics, hidrogeològics, etc.), i altres tipus de representació (columnes estratigráficas, corts geològics, etc.).

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA1 : Adquirir els coneixements informàtics necessaris per a l'emmagatzematge, anàlisi, síntesi i modelització de les dades pròpies de la titulació.
 • CGUA2 : Conèixer les fonts d'informació en geologia i saber gestionar-les.
 • CGUA3 : Expressar-se correctament en qualsevol de les llengües cooficials de la Comunitat Valenciana tant oralment com per escrit.
 • CGUA4 : Comprensió de la llengua estrangera anglès en l'àmbit científic.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les bases de la projecció de plànols acotats i l'aplicació als mapes geològics (capbussaments reals i aparents, potències reals i aparents, sondejos, intersecció de plànols amb la topografia, etc.).
 • Aprendre a interpretar mapes geològics (contactes estratigràfics i mecànics simples), a més de talls geològics i columnes estratigràfiques simples. 
 • Tractament de dades geològiques.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Ver objetivos formativos

 

 

Dades generals

Codi: 25519
Professor/a responsable:
PEREZ VALERA, FERNANDO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
  Àrea: ESTRATIGRAFIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix