Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRAGMÀTICA INTERCULTURAL ANGLESA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

 

Iniciación en el estudio de la pragmática intercultural, con referencia especial a los aspectos comunicativos

derivados de las transferencias culturales y lingüísticas que se producen en el nivel pragmático-discursivo de la lengua en la comunicación

intercultural, y a los problemas de comunicación suscitados por el uso del inglés como lengua franca de comunicación en contextos 

profesionales.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Sense dades

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Utilitzar l'anglès com a vehicle de comunicació amb el professorat i els alumnes a l'aula.
 • Aprendre a utilitzar l'anglés com a vehicle d'expressió en l'execució de tasques, treballs i exàmens de l'assignatura.
 • Aprendre a analitzar dades i sintetitzar la informació extreta de fonts bibliogràfiques especialitzades en anglés.
 • Aprendre a aplicar els coneixements teòrics adquirits per a resoldre problemes d'índole intercultural en contextos acadèmics i professionals.
 • Aprendre a assessorar quant a comunicació intercultural anglés-espanyol en contextos acadèmics i professionals.
 • Conèixer l'estructura retòrica de textos acadèmics i professionals en anglés.
 • Aprendre a redactar textos acadèmics i professionals en anglés, respectant els valors culturals idiosincràtics del públic receptor (anglosaxó) al qual s'adrecen.
 • Conèixer les pautes retòriques dels diversos tipus de gèneres acadèmics i professionals en anglés i ser capaç de redactar textos.
 • Aprendre a identificar les principals fonts de malentés, comunicació errònia i pèrdua d'eficàcia comunicativa en la comunicació intercultural entre parlants anglosaxons i espanyols en contextos acadèmics i professionals.
 • Aprendre a formular propostes alternatives per a textos acadèmics i professionals adreçats a públic anglosaxó.
 • Aprendre a avaluar críticament la bibliografia consultada sobre comunicació intercultural i saber enquadrar-la en una perspectiva teòrica.
 • Conèixer les principals aportacions de la pragmàtica intercultural en l'estudi i l'anàlisi contrastiva de l'anglés i l'espanyol.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

 

 

E22: Aprender la estructura retórica de textos académicos y profesionales en inglés.

E22: Aprender a confeccionar textos académicos y profesionales en inglés respetando los valores culturales idiosincrásicos del público receptor (anglosajón) al que se dirigen.

E32: Aprender las pautas retóricas de distintos tipos de géneros académicos y profesionales en inglés, y ser capaz de elaborar textos.

E36: Aprender a identificar las principales fuentes de malentendido, comunicación errónea, y pérdida de eficacia comunicativa en la comunicación intercultural entre hablantes anglosajones y españoles en contextos académicos y profesionales.

E36: Aprender a formular propuestas alternativas para textos académicos y profesionales que estén dirigidos a un público anglosajón.

E43: Aprender a evaluar críticamente la bibliografía consultada sobre comunicación intercultural y saber encuadrarla en una perspectiva teórica.

E43: Aprender las principales aportaciones de la pragmática intercultural en torno al estudio y al análisis contrastivo del inglés y del español.

 

 

 

Dades generals

Codi: 31053
Professor/a responsable:
SANTIAGO IGLESIAS, MARIA DEL PILAR
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix