Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ANÀLISI ESTILÍSTICA DE TEXTOS ANGLESOS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

Anàlisi de textos literaris i no literaris des d'una òptica estilística, amb un enfocament centrat en els recursos aplicats per l'emissor en la seua interrelació amb el receptor i amb l'objectiu de propiciar l'aplicació pràctica de tot el que s'ha aprés en assignatures anteriors del grau.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Sense dades

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les estratègies estilístiques i retòriques aplicades als diversos gèneres textuals en anglés.
 • Ser conscient de la pluralitat de manifestacions lingüístiques de la societat actual en anglès, des de la literatura al cinema passant per la música, la publicitat o el còmic.
 • Identificar les estratègies estilístiques més útils segons la finalitat del text.
 • Enquadrar aquestes manifestacions textuals dins de les classificacions clàssiques segons finalitat del text (descriptiva, narrativa o persuasiva/expositiva).
 • Analitzar els factors que incideixen en l'existència d'un text com a tal i que en permeten l'efectivitat quant al destinatari.
 • Millorar l'efectivitat d'un text mitjançant l'aplicació de l'estilística.
 • Desenvolupar un esperit crític cap al paper de les manifestacions textuals en la societat actual.
 • Donar solucions creatives als problemes de comunicació lingüística.
 • Aprendre de manera autònoma i continuada.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Adquirir el bagatge teòric necessari per a propiciar la interacció lingüística amb caràcter crític.
Posar en pràctica les destreses necessàries per a la comprensió de textos en profunditat.
Analitzar i debatre temes clau d'acord amb allò que s'ha reflectit a través de distints gèneres textuals.
Incrementar els coneixements sobre vocabulari i camps semàntics concrets.

 

 

Dades generals

Codi: 31040
Professor/a responsable:
LLORENS SIMON, EVA MARIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix