Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
HISTÒRIA DE LA LLENGUA ANGLESA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

Història de la llengua anglesa des del seu origen fins a l'actualitat . El canvi en les llengües . L'anglès antic ( Old English ) , l'anglès medieval (Middle English ) i modern (Modern English ): fonologia , morfosintaxi , lèxic , textos . L'anglès contemporani: varietats de l'anglès actual al món: Anglaterra , Escòcia , Irlanda , Gal·les , EUA , Canadà , Austràlia i Nova Zelanda , Rep . Sud-àfrica, Índia. Pidgins i creoles .

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Sense dades

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Descriure, analitzar, explicar els mecanismes que regeixen el ‘canvi’ en la història de la llengua anglesa.
  Descriure i analitzar les relacions que s'estableixen entre la història interna i la història externa d'una llengua i les conseqüències lingüístiques que açò comporta.
  Conèixer les característiques fonològiques, morfosintàctiques i lèxiques de cada període de la llengua anglesa (antic, medieval, modern).
  Identificar, reconèixer i comparar les diferents varietats de l'anglès actual i el seu origen al llarg de la història.
  Aprendre a valorar adequadament la riquesa de l'anglès contemporani en uss diverses varietats, registres, formes, etc.
  Realitzar activitats pràctiques amb materials reals (videos, enregistraments, revistes,  Internet, etc.) en els quals es puguen analitzar  els resultats del canvi en la llengua anglesa al llarg de la història.
  Valorar i mostrar una actitud positiva cap a la diversitat lingüística i sociocultural de l'anglès actual i el canvi com a mecanisme permanent en la història.
 • Descriure, analitzar i explicar els mecanismes que regeixen el "canvi" en la història de la llengua anglesa.
 • Descriure i analitzar les relacions que s'estableixen entre la història interna i la història externa d'una llengua i les conseqüències lingüístiques que comporta.
 • Conèixer les característiques fonològiques, morfosintàctiques i lèxiques de cada període de la llengua anglesa (antic, medieval, modern).
 • Identificar, reconèixer i comparar les diverses varietats de l'anglés actual i el seu origen al llarg de la història.
 • Aprendre a valorar adequadament la riquesa de l'anglés contemporani en els diversos registres, varietats, formes, etc.
 • Realitzar activitats pràctiques amb materials reals (vídeos, enregistraments, revistes, Internet, etc.), en què es puga analitzar els resultats del canvi en l'anglés al llarg de la història.
 • Valorar i mostrar una actitud positiva cap a la diversitat lingüística i sociocultural de l'anglés actual i el canvi com a mecanisme permanent en la història.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

1. Descriure, analitzar, explicar els mecanismes que regeixen el 'canvi' en la història de la llengua anglesa
2. Descriure i analitzar les relacions que s'estableixen entre història interna i la història externa d'una llengua i les conseqüències lingüístiques que això comporta
3. Conèixer les característiques fonològiques, morfosintàctiques i lèxiques de cada període de la llengua anglesa (antic, medieval, modern)
4. Identificar, reconèixer i comparar les diferents varietats de l'anglès actual i el seu origen al llarg de la història
5. Aprendre a valorar adequadament la riquesa de l'anglès contemporani en les seves diverses varietats.
6. Realitzar activitats pràctiques amb materials reals (vídeos, enregistraments, revistes, internet, etc.) amb els quals analitzar els resultats del canvi en la llengua anglesa al llarg de la història
7. Valorar i mostrar una actitud positiva cap a la diversitat lingüística i sociocultural de l'anglès actual i el canvi com a mecanisme permanent en la història.

 

 

Dades generals

Codi: 31033
Professor/a responsable:
GARCIA LOSQUIÑO, IRENE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix