Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  CONTEMPORARY CATALAN POETRY

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2021-22

Els coneixements i les competències que l'alumnat pot assolir a aquesta assignatura col·laboren en l'adquisició d'una competència literària i cultural, en primer terme, i lingüística, en segon, que li permeta assolir una formació vàlida per a les tasques docents, investigadores, de crítica literària, d'assessorament i dinamització culturals o de creació pròpies del grau de Filologia Catalana. Així mateix, aquesta assignatura es coordina especialment amb la resta d'assignatures de literatura catalana contemporània per tal que l'alumnat obtinga una formació òptima en aquest context històric, que abaste tots els períodes i gèneres. També es coordina, secundàriament, amb la resta d'assignatures de la matèria Literatura Catalana, per tal de dotar l'alumnat d'una formació literària que comprenga tota la història de la literatura catalana.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

General Competences (CG)

 • CG1 : Capacity to master the key theories, perspectives and conceptualisations for constructing the theoretical framework of linguistic and literary disciplines applied to Catalan language and literature as an expert on the subject and in different professional profiles.
 • CG3 : Capacity to develop reading, analysis and synthesis techniques.
 • CG4 : Capacity to manage and use the resources provided by the information and communications technologies and apply those to the language and literature industries.
 • CG7 : Social commitment to the equality of men and women, the plurality and diversity of the realities of modern society, to peace and democracy.

 

General Competences acquired at University of Alicante (CGUA)

 • CGUA2 : Ability to use basic ICT tools at user level.
 • CGUA3 : Ability to communicate effectively and have linguistic understanding of one of the two official languages of the Region of Valencia (Spanish or Catalan) in their discipline.

 

Specific Competences (CE)

 • CE1 : Capacity to communicate in the Catalan language in communicative situations (oral and written), allowing fluid communication in the professional and academic areas in which the student will be working in the future, taking into account his/her knowledge of the historical, social, cultural and artistic reality of his/her context.
 • CE10 : Capacity to use the pertinent resources and materials for self-learning (bibliographies, dictionaries, reference works, terminological works, tutorials, new technologies) and transmit the information in the Catalan language.
 • CE11 : Be able to develop reading, analysis and synthesis techniques, formulate working hypotheses, demonstrate them with arguments and reach conclusions, as well as recognise and ensure the textual coherence (structure of the text, organisation of ideas, progression of information, use of keywords), to explain and argue any subject related to Catalan language and literature, thus achieving the role of expert, transmitter and adviser regarding the knowledge acquired.
 • CE12 : Capacity to understand, value and take advantage of multilingualism with an attitude favouring the standardisation of Catalan, to participate in cultural and linguistic diversity, as well as promoting it to ensure the better social development of the language.
 • CE3 : Capacity to understand the pragmatic, textual and discursive characteristics of the Catalan language to use, transmit and apply knowledge to the analysis, comprehension and production of Catalan in oral and written forms.
 • CE6 : Ability to use the standard model (and the different sub-standards) of the Catalan language, as well as understanding and knowing how to apply lexical creation and innovation mechanisms to adapt oneself to the communication needs of the modern world.
 • CE7 : Capacity to understand the historical trends of literature in the Catalan language and its context, to define the evolution of literary thinking in the Catalan language and its social impact.
 • CE8 : Capacity to understand the different epochs, movements, models and values described in Catalan literature, as well as the traditions in which they are set, the specific textual resources used, paying special attention to the comparative study of common and different elements, within the same or between different literary contexts.
 • CE9 : Capacity to identify the currents of literary criticism, their categories, concepts and nomenclature as a key factor in the development of the capacity to criticise and analyse text (literary, cinematographic, advertising), as regards the creative manifestation and reflection of the sociocultural context.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2021-22

Objectius formatius: 1. Proporcionar una formació filològica general i un coneixement específic dels aspectes lingüístics, literaris i culturals de la llengua i la literatura catalanes. 2. Proporcionar les eines necessàries per a estudiar i conèixer els diferents aspectes de la llengua des d¿una perspectiva lingüística i literària. Eines que es derivaran de l¿adquisició de les tècniques i aptituds que calguen per a aplicar els coneixements adquirits en els diferents camps i orientacions. 3. Conéixer les tendències estètiques, els gèneres els autors i les obres més representatives del període que abraça l¿assignatura i entendre les característiques estilístiques segons les influències que han rebut. 4. Descobrir els valors cognitius de la literatura i incloure¿ls en una perspectiva més ampla que incloga altres formes de coneixement: psicològic, filosòfic, artístic, etc. 5. Relacionar els diversos components de les obres amb les preocupacions, creences o aspiracions de cada època. 6. Entendre el conjunt d¿obres canòniques de cada època i saber explicar les raons de la seua posició segons estudiosos, crítics i lectors. 7. Saber detectar els valors ideològics de les obres literàries així com la seua transmissió en el conjunt de missatges que generen, tant en l¿aspecte sociològic, genèric, polític, identitari, etc. 8. Apreciar la diversitat d¿escriptures literàries, tant ficcionals com no ficcionals. 9. Desenvolupar el plaer de la lectura.

 

 

General

Code: 30038
Lecturer responsible:
ESPINOS FELIPE, JOAQUIM
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,80
Practical credits: 0,60
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: CATALAN STUDIES
  Area: CATALAN STUDIES
  Theoretical credits: 1,8
  Practical credits: 0,6
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught