Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  RULES IN CATALAN: PRACTICE

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2012-13

Aquesta assignatura pretén augmentar i perfeccionar la competència lingüística i comunicativa en català (nivell B2 del MECRL). Això implica, d'una banda, el domini de la varietat estàndard en àmbits formals i acadèmics i, d'una altra, la producció i l'anàlisi reflexiva i crítica de diferents tipus de textos i gèneres, tant orals com escrits (especialment acadèmics i filològics). Aquesta assignatura insistirà especialment en el coneixement i aplicació de la normativa del català, tant oralment com per escrit. És una assignatura de segon curs (3 crèdits teòrics i 3 crèdits pràctics), oferida als estudiants dels graus en Estudis Anglesos, en Estudis Francesos, en Estudis Àrabs i Islàmics, en Espanyol: Llengua i Literatures i en Humanitats. Proveeix una formació; bàsica i fonamental per a les futures tasques professionals en què el català estiga involucrat (docència, traducció, assessorament lingüístic i literari, planificació lingüística, etc.). Està directament relacionada amb l'assignatura Taller d'Expressió Oral i Escrita de primer curs i també amb les de continguts literaris Introducció a la Literatura Catalana Medieval (primer curs) i Literatura Catalana Actual (segon curs). Amb les assignatures Pràctica de la Normativa del Català i Taller d'Expressió Oral i Escrita en Català, l'alumnat de qualsevol filologia i d'Humanitats que la curse obtindrà l'acreditació de competències en valencià corresponent a un B2. A més a més, pertany a l'itinerari per a aconseguir la Capacitació Docent en Valencià de l'alumnat d'Humanitats i en l'itinerari per a obtenir la Menció en Filologia Catalana de l'alumnat de qualsevol dels graus vinculats a la Filologia.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

DEGREE IN HUMANITIES

 

General Competences (CG)

 • CG10 : Recognition of cultural diversity and equal opportunities.
 • CG3 : Oral and written communication skills.
 • CG5 : Capacity for analysis and synthesis.
 • CG9 : Problem-solving and decision-making.

 

Specific Competences (CE)

 • CE5 : Assess and interpret the cultural diversity of the Region of Valencia, contrasting the indigenous cultures of the region with other cultures with which relations and contacts are established, using the official languages as the vehicles for interaction.
 • CE8 : Acquire skills to prepare and display content related to the human and social sciences for dissemination and for educating secondary school children, using personal skills and ICT.

 

DEGREE IN ARABIC & ISLAMIC STUDIES

 

General Competences (CG)

 • CG1 : Ability to gather and manage information that allows life-long learning.
 • CG10 : Relate Arabic Studies with Philology and other disciplines, as well as work in interdisciplinary teams in national and international contexts.
 • CG11 : Appreciate diversity, plurilingualism and multiculturalism in modern society.
 • CG12 : Respect fundamental rights and promote democratic values, equality of men and women, equal opportunities and universal accessibility for the disabled and the values of peaceful culture.
 • CG2 : Capacity to put the knowledge acquired into practice.
 • CG3 : Capacity to plan and manage time.
 • CG4 : Capacity to learn and work both autonomously and in a team.
 • CG5 : Capacity for self criticism that encourages concern for quality and continuous improvement.
 • CG6 : Interpret, analyse, synthesise and evaluate information scientifically and critically.
 • CG7 : Make decisions, solve problems and adapt to new situations.
 • CG8 : Generate new ideas, design and manage projects with initiative and an entrepreneurial spirit.
 • CG9 : Transmit knowledge of one's disciplines, prepare and defend arguments and present problems and solutions to specialist and non-specialist audiences.

 

Specific Competences (CE)

 • CE1 : Understand the key theories of the disciplines associated with Arab and Islamic Studies and apply them in practice to be able to operate appropriately in the different professional profiles accessible through the degree qualification or undertake further studies with a high level of autonomy.
 • CE5 : Capacity to interpret, produce and develop academic descriptions and arguments and/or technical reports related to the professional contexts that can be accessed with the degree qualification.

 

Transversal Competences

 • CGUA2 : Be able to use basic ICT tools at user level.
 • CGUA3 : Be able to express oneself correctly in one of the two official languages of the Region of Valencia in one's discipline.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2012-13

1. Augmentar la competència lingüística i la competència comunicativa en català.

2. Conéixer els principals aspectes de la normativa del català per a aplicar-la adequadament.

3. Conéixer les diverses manifestacions de la variació normativa, especialment la fonètica i la lèxica.

4. Expressar-se verbalment i per escrit en un registre estàndard sense barbarismes ni incorreccions fòniques ni ortogràfiques, amb un lèxic precís i amb un domini dels temes essencials de morfosintaxi catalana corresponent al B2 del MECRL.

5. Utilitzar els principals recursos, especialment els aportats per les tecnologies de la informació, que permeten la difusió de la normativa del català.

6. Fer servir els documents normatius, guies d'ús, documents filològics i diccionaris per a establir els criteris d'una bona correcció.

7. Valorar la importància del domini de la norma en els discursos orals i escrits.

8. Comprometre's a treballar per la igualtat entre hòmens i dones i valorar la múltiple conformació de la societat actual, amb una actitud de respecte envers els drets fonamentals de les persones.

 

 

General

Code: 30121
Lecturer responsible:
PERUJO MELGAR, JOAN MARIA
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: CATALAN STUDIES
  Area: CATALAN STUDIES
  Theoretical credits: 1,2
  Practical credits: 1,2
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught