Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Esta assignatura es desenrotlla en el 8u quadrimestre del Grau de Turisme i en el 10é quadrimestre de TADE. Està relacionada amb les assignatures Antropologia del Turisme i Sociologia del Turisme

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.

 

Competències específiques (CE)

 • CE23 : Analitzar els impactes generats pel turisme.
 • CE3 : Comprendre el caràcter dinàmic i evolutiu del turisme i de la nova societat de l'oci.
 • CE5 : Convertir un problema empíric en un objecte d'investigació i elaborar conclusions.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les fonts de dades del sector turístic.
 • Avaluació de resultats de recerca social aplicada al turisme.
 • Elaboració d'instruments per a la recollida de la informació social.
 • Elaboració i presentació, verbalment i per escrit, d'un projecte de recerca sobre les conseqüències socials i culturals del turisme.
 • Anàlisi de casos d'impactes socioculturals associats al desenvolupament turístic.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Després del seu aprofitament, l'alumno/a serà capaç d'elaborar un projecte d'investigació amb rigor científic sobre qualsevol aspecte social en l'àmbit turístic. Per tant, s'espera que siga útil per als que desitgen reforçar els coneixements adquirits en el Grau de cara a la redacció del Treball de Fi de Grau.

 

 

;

Dades generals

Codi: 23754
Professor/a responsable:
IVORRA ALEMAÑY, JOSE ADRIAN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: SOCIOLOGIA I
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix