Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

En aquesta assignatura els estudiants s'inicien en les decisions que es prenen en les diferents fases del procés estratègic de les empreses turístiques. Aquestes decisions estan relacionades amb els objectius a llarg termini de l'empresa, l'anàlisi estratègica, la formulació i la implantació d'estratègies empresarials.


L'assignatura està emmarcada dins del perfil empresarial dels estudiants de turisme. Quant a la coordinació d'aquesta assignatura dins de l'estructura acadèmica del grau, l'Direcció Estratègica d'empreses Turístiques aprofundeix en conceptes exposats en les assignatures de Fonaments d'Economia de l'Empresa, Operacions i Processos de Producció en Empreses Turístiques, i Direcció i Planificació de Recursos Humans en Turisme. A més, aquesta assignatura desenvoluparà tòpics que els estudiants necessitaran dominar per a aprofitar en major grau les assignatures d'Estratègies de Creixement de les Empreses Turístiques, Gestió de la Qualitat i Tendències i Innovació en el Sector Hoteler.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE12 : Dirigir i gestionar (management) els diferents tipus d'organitzacions turístiques.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els diversos nivells estratègics per a les empreses turístiques.
 • Ser capaç de definir-ne la missió i establir objectius en l'empresa turística.
 • Comprendre els factors de l'entorn i els recursos interns que influeixen en la competitivitat de l'empresa turística.
 • Conèixer les estratègies competitives que pot dur a terme una empresa turística.
 • Identificar els elements necessaris per a implantar l'estratègia en l'empresa turística.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Ser capaç de tenir una visió global de la direcció de l'empresa turística.

 

 

;

Dades generals

Codi: 23536
Professor/a responsable:
LOPEZ GAMERO, MARIA DOLORES
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Àrea: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix