Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

En relació amb el marc legal de les activitats turístiques, l'assignatura Dret Tributari permetrà a l'alumne/a conèixer els aspectes tributaris de l'inici, exercici i cessament de l'activitat turística, així com la tributació del benefici obtingut i del tràfic turístic, tant a nivell individual, com en l'àmbit de l'empresa turística. L'assignatura forma part dels coneixements de l'àrea de Dret Financer i Tributari i inicia a l'alumne/a en la formació tributària que requereix l'acompliment de les funcions que li seran encomanades en l'exercici de la seua professió.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA4 : Ser capaç de comprometre's èticament amb la sostenibilitat, els drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre els principis del turisme, la seua dimensió espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral i econòmica.
 • CE14 : Comprendre el marc legal que regula les activitats turístiques.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els elements essencials del tribut.
 • Identificar les classes de tributs presents en l'activitat turística.
 • Aproximar l'alumnat als aspectes procedimentals del dret tributari.
 • Conèixer els tributs que graven el benefici d'una empresa turística.
 • Conèixer els tributs que incideixen en el tràfic turístic.
 • Conèixer i identificar els tributs vinculats al turisme amb finalitat ecològica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

- Manejar un vocabulari jurídic-tributari correcte, així com un registre escrit adequat en aquesta matèria.

- Ser capaç de sotmetre a crítica determinats arguments relacionats amb la matèria i aportar noves idees i raonaments.

- Ser capaç de treballar en equip.

 

 

;

Dades generals

Codi: 23535
Professor/a responsable:
MARTIN LOPEZ, JORGE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DISCIPLINES ECONÒMIQUES I FINANCERES
  Àrea: DRET FINANCER I TRIBUTARI
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix