Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

El turisme és part consubstancial de les societats modernes avançades. Comprendre la demanda i oferta turístiques i els seus impactes requereix comprendre el funcionament d'aquestes societats. Aquesta assignatura proporciona al seu alumnat les eines necessàries per analitzar i comprendre les connexions entre turisme i societat, eines fonamentals per a qualsevol professional del turisme.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA3 : Competències en comunicació oral i escrita: ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.
 • CGUA4 : Ser capaç de comprometre's èticament amb la sostenibilitat, els drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre els principis del turisme, la seua dimensió espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral i econòmica.
 • CE23 : Analitzar els impactes generats pel turisme.
 • CE3 : Comprendre el caràcter dinàmic i evolutiu del turisme i de la nova societat de l'oci.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Presentació oral i escrita d'un informe sobre les conseqüències del turisme.
 • Anàlisi de casos i problemes generats pel turisme.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

• Comprendre els fonaments i els conceptes bàsics de la Sociologia del Turisme.

• Saber interpretar la realitat social des d'una perspectiva sociològica.

• Saber contextualitzar i explicar els fenòmens socials provocats o induïts per l'activitat turística.

 

 

;

Dades generals

Codi: 23525
Professor/a responsable:
GARCIA ANDREU, HUGO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,60
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: SOCIOLOGIA I
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 1,6
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix