Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2023-24

 

 

Es tracta d’una assignatura impartida pel Departament de Filologia Catalana i dissenyada com a segona literatura per a la resta de titulacions del Pla Formatiu de Grau de la Facultat de Filosofia i Lletres. La naturalesa de l’assignatura està plenament justificada com a complement formatiu, i sobretot, per tractar-se d’una introducció a la literatura d’una de les llengües cooficials de la Comunitat Valenciana. Així apareix en les memòries dels diferents graus, atenent una disposició general de la Universitat d’Alacant sobre el coneixement del valencià.

 

Pel que fa a la contribució concreta de l’assignatura a cada titulació en què s’impartirà, aquesta es presenta com una possibilitat d’ampliar el ventall d’opcions d’expansió cultural més enllà de les matèries específiques del grau.

L’assignatura té caràcter semestral i s’imparteix en el segon semestre del curs. Consta de 6 crèdits, dels qual 2,4 són presencials i 3,6 no presencials; alhora, dels presencials 1,8 són teòrics mentre que 0,6 es dediquen a la realització de pràctiques.

Quant al contingut, l’assignatura ofereix una introducció general a la literatura catalana medieval. Amb l'ajuda de materials diversos (reproduccions digitals, gravats, pintura...) es presentarà el vast món de la cultura medieval. D’altra banda, amb edicions solvents tot i que degudament adaptades al nivell dels estudiants, es treballaran les obres més representatives.

L'alumne així adquirirà coneixements i competències que li permetran assolir una formació vàlida per a les tasques docents, investigadores, de crítica literària, d’assessorament i dinamització culturals o de creació. Serà capaç de llegir i d'analitzar amb esperit crític i amb una adequada interpretació les obres rellevants estudiades i de poder parlar-ne amb arguments i amb criteris científics.

L'assignatura es coordina especialment amb la resta d’assignatures de literatura catalana medieval, moderna i contemporània de la matèria Literatura Catalana que completen el Pla Formatiu. A més, estableix les relacions pertinents amb la resta de literatures romàniques amb les quals té contactes.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

DEGREE IN HUMANITIES

 

General Competences (CG)

 • CG10 : Recognition of cultural diversity and equal opportunities.
 • CG3 : Oral and written communication skills.
 • CG4 : Critical reasoning.
 • CG5 : Capacity for analysis and synthesis.
 • CG7 : Capacity for organisation and planning.
 • CG9 : Problem-solving and decision-making.

 

Specific Competences (CE)

 • CE1 : Understand human behaviour in society using specific methods and techniques of analysis and, in this way, develop the ethical commitment to gender equality and a special capacity for interpersonal relationships.
 • CE2 : Understand History and the major artistic and philosophical currents of Mankind, particularly the classical foundations on which European cultural reality is based, and be able to transmit them by promoting the social value of culture.
 • CE5 : Assess and interpret the cultural diversity of the Region of Valencia, contrasting the indigenous cultures of the region with other cultures with which relations and contacts are established, using the official languages as the vehicles for interaction.
 • CE8 : Acquire skills to prepare and display content related to the human and social sciences for dissemination and for educating secondary school children, using personal skills and ICT.

 

DEGREE IN ARABIC & ISLAMIC STUDIES

 

General Competences (CG)

 • CG1 : Ability to gather and manage information that allows life-long learning.
 • CG10 : Relate Arabic Studies with Philology and other disciplines, as well as work in interdisciplinary teams in national and international contexts.
 • CG11 : Appreciate diversity, plurilingualism and multiculturalism in modern society.
 • CG12 : Respect fundamental rights and promote democratic values, equality of men and women, equal opportunities and universal accessibility for the disabled and the values of peaceful culture.
 • CG2 : Capacity to put the knowledge acquired into practice.
 • CG3 : Capacity to plan and manage time.
 • CG4 : Capacity to learn and work both autonomously and in a team.
 • CG5 : Capacity for self criticism that encourages concern for quality and continuous improvement.
 • CG6 : Interpret, analyse, synthesise and evaluate information scientifically and critically.
 • CG7 : Make decisions, solve problems and adapt to new situations.
 • CG8 : Generate new ideas, design and manage projects with initiative and an entrepreneurial spirit.
 • CG9 : Transmit knowledge of one's disciplines, prepare and defend arguments and present problems and solutions to specialist and non-specialist audiences.

 

Specific Competences (CE)

 • CE1 : Understand the key theories of the disciplines associated with Arab and Islamic Studies and apply them in practice to be able to operate appropriately in the different professional profiles accessible through the degree qualification or undertake further studies with a high level of autonomy.
 • CE13 : Understand and analyse the main stages, movements, authors and works of literature in a second language of those proposed in the degree course.
 • CE7 : Understand the characteristics and evolution of literature in the Arabic language to understand the role of its manifestations in building classical and contemporary literary thinking and assess its impact on the Arab social context and its relationship with other literatures.

 

Transversal Competences

 • CGUA2 : Be able to use basic ICT tools at user level.
 • CGUA3 : Be able to express oneself correctly in one of the two official languages of the Region of Valencia in one's discipline.

 

DEGREE IN FRENCH STUDIES

 

Specific Competences (CE)

 • CE10 : Capacity to carry out French language consultancy, style and correction tasks.
 • CE11 : Capacity to use pertinent resources and materials: bibliographic repertories, reference works and the new ICTs as an autonomous learner able to control the learning process and progress independently in it.
 • CE12 : Capacity to respect, value and take advantage of multilingualism and multiculturalism as a social agent participating in building a plural and tolerant society on the basis of the multicultural configuration of the Francophone world.
 • CE14 : Capacity to interpret and analyse the main stages, movements, writers and works of the Literature of a second language.
 • CE6 : Capacity to analyse and criticise literary texts as a creative manifestation and reflection of the sociocultural context.

 

Generic Degree Course Competences

 • CG1 : Capacity to work and learn both autonomously and in a team.
 • CG10 : Capacity for self-criticism that enhances one's concern for quality and continuous improvement.
 • CG11 : Capacity to respect fundamental rights, the equality of men and women, the respect for and promotion of Human Rights and the principles of equal opportunities, non-discrimination and universal accessibility for the disabled.
 • CG12 : Capacity to understand the role of language in the construction of human beings as active members of a linguistic and cultural community and relate this to the function of individuals in society.
 • CG2 : Ability to obtain and manage information to allow learning throughout life.
 • CG3 : Capacity to interpret, analyse, synthesise and evaluate information in a critical manner.
 • CG4 : Capacity to master the key theories, perspectives and conceptualisations for building the theoretical framework of the linguistic, cultural and literary disciplines applied to the French language and its literatures as an expert on the subject in one's different professional profiles.
 • CG6 : Capacity to transmit knowledge of one's discipline, prepare and defend arguments and explain problems to both specialist and non-specialist audiences.

 

Generic UA Competences

 • CGUA2 : Capacity use basic ICT tools at user level.
 • CGUA3 : Capacity to communicate and express oneself correctly in one of the two official languages of the Region of Valencia, in the context of one's discipline.

 

DEGREE IN SPANISH: LANGUAGE AND LITERATURES

 

Generic Degree Course Competences

 • CG3 : Be able to develop reading, analysis and synthesis techniques.
 • CG4 : Capacity to communicate in the second official language of the Region of Valencia.

 

Generic UA Competences

 • CUA3 : Be able to express oneself orally and in writing in one's discipline in one of the two official languages of the Region of Valencia.

 

Specific Competences (CE):>>Conceptual

 • CC5 : Capacity to communicate in the language of the speciality (Spanish) and in a second language in oral and written situations to enable fluid communication in the future professional and/or academic contexts the student will be involved with in the future.

 

Specific Competences (CE):>>Procedural

 • CP19 : Capacity to identify currents of literary criticism, their categories, concepts and anomenclature, as a basic tool for developing the ability to analyse and criticise text (literary, cinematographic, advertising, etc.), as regards the creative manifestation and reflection of the sociocultural context.
 • CP20 : Capacity to use the pertinent materials and resources: bibliographic repertories, dictionaries, works of reference, critical editions, translations and ICTs as an independent learner able to control one's own learning process and make the corresponding independent progress.

 

Specific Competences (CE):>>Attitude

 • CA22 : Be able to value and take advantage of multilingualism and multiculturalism as a social agent participating in the construction of a plural and tolerant society on the basis of the multicultural configuration of the Spanish-speaking world.
 • CA23 : Be able to show a critical and self-critical attitude during the learning process.
 • CA24 : Capacity to demonstrate social commitment to the equality of men and women, the plural and diverse nature of modern society, peace and democracy.

 

DEGREE IN ENGLISH STUDIES

 

General Competences (CG)

 • CG1 : Capacity for analysis, synthesis and critical reasoning.
 • CG5 : Ability to work without supervision.
 • CG7 : Theoretical and practical understanding and appreciation of diversity and multiculturalism both nationally and internationally.
 • CG8 : Capacity to respect fundamental rights, the equality of men and women, the respect for and promotion of Human Rights and the principles of equal opportunities, non-discrimination and universal accessibility for the disabled.

 

Specific Competences (CE)

 • CE16 : Be able to use and understand literary analysis techniques and methods.
 • CE25 : Be able to identify and propose the solution to problems, as well as locate, use and critically assess bibliographic content and/or the information contained in databases.

 

UA Basic Transversal Competences

 • UA1 : Be able to communicate in a second language other than English in the context of one's discipline.
 • UA3 : Be able to express oneself correctly in one of the two official languages of the Region of Valencia, in the context of one's discipline.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2023-24

No data

 

 

;

General

Code: 30110
Lecturer responsible:
MARTIN PASCUAL, LLUCIA
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,80
Practical credits: 0,60
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: CATALAN STUDIES
  Area: CATALAN STUDIES
  Theoretical credits: 1,8
  Practical credits: 0,6
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught