Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA FRANCESA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Assignatura en la qual es treballen els aspectes culturals de la FRANCOFONIA en els cinc continents des d'un punt de vista lingüístic, històric, polític, literari, cinematogràfic i artístic en general.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Competències en un idioma estranger.
 • CG10 : Reconeixement de la diversitat cultural i de la igualtat d'oportunitats.
 • CG2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CG4 : Raonament crític.
 • CG6 : Capacitat de treball en equip.
 • CG7 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG8 : Creativitat i capacitat d'iniciativa.
 • CG9 : Resolució de problemes i presa de decisions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer el comportament humà en societat mitjançant mètodes i tècniques d'anàlisis específiques i d'aquesta manera desenvolupar un compromís ètic amb la igualtat de gènere i una especial capacitat per a les relacions interpersonals.
 • CE2 : Conèixer la història i els grans corrents artístics i filosòfiques de la humanitat, amb particular atenció a les arrels clàssiques sobre les quals s'assenta la realitat cultural europea, i ser capaç de transmetre-les mitjançant la promoció del valor social de la cultura.
 • CE3 : Dominar una llengua estrangera o més d'una per a facilitar l'accés a la producció i la interpretació de les cultures en les seues diverses manifestacions, amb un èmfasi especial en la contemporaneïtat i en la diversitat cultural i la seua gestió.
 • CE5 : Valorar i interpretar la diversitat cultural pròpia de la Comunitat Valenciana, contrastant la cultura pròpia d'aquest territori amb altres cultures amb les quals s'estableixen relacions i contactes, mitjançant l'ús de les llengües oficials com a llengües vehicular.
 • CE7 : Fer un ús creatiu i emprenedor dels principis bàsics d'organització i gestió pública i privada i de les TIC per a avaluar, crear i dur a terme projectes de difusió de la cultura.
 • CE8 : Adquirir habilitats per a elaborar i exposar continguts relacionats amb les ciències humanes i socials orientats a la seua divulgació i a la formació de l'alumnat d'ensenyament secundari, mitjançant la destresa personal i de les TIC.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les característiques fonamentals dels diferents països de parla francesa i saber reconèixer l'impacte de les relacions i influències mútues entre França i els altres països de parla francesa per a valorar positivament la diversitat cultural i el seu impacte en el món actual.
 • Conèixer l'abast en la cultura dels països francòfons dels mitjans de comunicació social en l'era digital.
 • Identificar les peculiaritats principals del cinema en els diferents països de parla francesa i veure les seues possibles relacions, així com les seues influències.
 • Conèixer els diferents tipus d'arts escèniques i valorar-los a partir del seu àmbit cultural de producció, així com de l'impacte en altres.
 • Identificar els principals museus del món francòfon, així com les principals obres artístiques.
 • Reconèixer els principals trets de la música popular francòfona en els seus diferents àmbits de producció i valorar el seu abast en altres àmbits de parla francesa.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 

 • Conèixer les característiques fonamentals dels diferents països de parla francesa i saber reconèixer l'impacte de les relacions i influències mútues entre França i els altres països de parla francesa per a valorar positivament la diversitat cultural i el seu impacte en el món actual.
 • Conèixer l'abast en la cultura dels països francòfons dels mitjans de comunicació social en l'era digital.
 • Identificar les peculiaritats principals del cinema en els diferents països de parla francesa i veure les seues possibles relacions, així com les seues influències.
 • Conèixer els diferents tipus d'arts escèniques i valorar-los a partir del seu àmbit cultural de producció, així com de l'impacte en altres.
 • Identificar els principals museus del món francòfon, així com les principals obres artístiques.
 • Reconèixer els principals trets de la música popular francòfona en els seus diferents àmbits de producció i valorar el seu abast en altres àmbits de parla francesa.

 

 

Dades generals

Codi: 29068
Professor/a responsable:
BENBERNOU HAMIDOU, AMEL FERIAL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: FILOLOGIA FRANCESA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix