Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LITERATURA ESPANYOLA: DIFUSIÓ CULTURAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Asignatura dedicada a la presentación de un panorama crítico de la Literatura Española en el marco de la cultura nacional desde el inicio del actual período democrático (1975). Su temario es complementario con respecto al de la asignatura centrada en la actual Literatura Catalana (29061) e incluye su formación básica para que el alumnado conozca los mecanismos de la edición y la difusión literarias con vistas a favorecer su inserción en actividades laborales relacionadas con la creación literaria.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG3 : Competències en comunicació oral i escrita.
 • CG4 : Raonament crític.
 • CG5 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG6 : Capacitat de treball en equip.

 

Competències específiques (CE)

 • CE2 : Conèixer la història i els grans corrents artístics i filosòfiques de la humanitat, amb particular atenció a les arrels clàssiques sobre les quals s'assenta la realitat cultural europea, i ser capaç de transmetre-les mitjançant la promoció del valor social de la cultura.
 • CE5 : Valorar i interpretar la diversitat cultural pròpia de la Comunitat Valenciana, contrastant la cultura pròpia d'aquest territori amb altres cultures amb les quals s'estableixen relacions i contactes, mitjançant l'ús de les llengües oficials com a llengües vehicular.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i valorar les principals fites que han marcat l'evolució de la literatura espanyola durant l'actual període democràtic.
 • Analitzar els principals autors i obres de la narrativa, la poesia i el teatre espanyol.
 • Estudiar una selecció d'obres representatives de la literatura espanyola actual.
 • Conèixer els mecanismes que actualment afavoreixen la difusió de la literatura espanyola en diferents àmbits.
 • Analitzar les característiques de l'edició literària i els seus reptes tant tecnològics com comercials.
 • Familiaritzar-se amb les pràctiques professionals que intervenen en l'edició i la difusió de la literatura espanyola.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Plantear propuestas de difusión a través de las nuevas tecnologías para las obras literarias y teatrales de reciente creación y los materiales bibliográficos relacionados con la práctica docente e investigadora.

 

 

Dades generals

Codi: 29060
Professor/a responsable:
MOMBELLI, DAVIDE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LITERATURA ESPANYOLA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix