Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PROBLEMES DE FILOSOFIA CONTEMPORÀNIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Asignatura dirigida a la formación integral del profesional de las Humanidades. Se tratará de orientar al alumnado en la conceptualización de problemas apremiantes y urgentes que se originan en el mundo contemporáneo y que afectan de manera directa a la sociedad  actual: naturaleza de la ciencia, realidad virtual, feminismo, bioética, etc. Además, se ofrece una formación básica dirigida hacia la preparación en aspectos esenciales de la docencia de la Filosofía en la enseñanza secundaria, en el trabajo en museos y patrimonio y en investigación y documentación de textos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG3 : Competències en comunicació oral i escrita.
 • CG4 : Raonament crític.
 • CG5 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG7 : Capacitat d'organització i planificació.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer el comportament humà en societat mitjançant mètodes i tècniques d'anàlisis específiques i d'aquesta manera desenvolupar un compromís ètic amb la igualtat de gènere i una especial capacitat per a les relacions interpersonals.
 • CE2 : Conèixer la història i els grans corrents artístics i filosòfiques de la humanitat, amb particular atenció a les arrels clàssiques sobre les quals s'assenta la realitat cultural europea, i ser capaç de transmetre-les mitjançant la promoció del valor social de la cultura.
 • CE4 : Comprendre la realitat territorial, socioeconòmica, política i cultural contemporània, internacional i nacional, per a interpretar i transmetre críticament la configuració del món actual, amb particular atenció al procés d'integració europea, així com a la configuració de l'estat espanyol i la seua projecció en el món.
 • CE5 : Valorar i interpretar la diversitat cultural pròpia de la Comunitat Valenciana, contrastant la cultura pròpia d'aquest territori amb altres cultures amb les quals s'estableixen relacions i contactes, mitjançant l'ús de les llengües oficials com a llengües vehicular.
 • CE7 : Fer un ús creatiu i emprenedor dels principis bàsics d'organització i gestió pública i privada i de les TIC per a avaluar, crear i dur a terme projectes de difusió de la cultura.
 • CE8 : Adquirir habilitats per a elaborar i exposar continguts relacionats amb les ciències humanes i socials orientats a la seua divulgació i a la formació de l'alumnat d'ensenyament secundari, mitjançant la destresa personal i de les TIC.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • S'estudiaran les conseqüències que la ciència moderna ha desplegat i la seua desconnexió amb els problemes de la vida i de l'existència.
 • Es tractaran les oposicions i contradiccions que provoca el desenvolupament de la tecnociència en les societats contemporànies.
 • Es reflexionarà sobre els espectaculars i a voltes perillosos resultats de la gran ciència —armes atòmiques, contaminació...— i els desitjos i expectatives derivats de la  vida quotidiana
 • S'exposaran, d'una banda, les qüestions que plantegen les ciències de la vida: bioètica, biopolítica, feminismes...
 • Per una altra, les qüestions que planteja el desenvolupament de les noves tecnologies: intel·ligència artificial, realitat virtual...

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

- Familiarización con los problemas que se plantean en el contexto del pensamiento contemporáneo en relación con los elementos socio-culturales del presente.

- Adquisición de las competencias necesarias para discutir en un foro público los problemas planteados

 

 

Dades generals

Codi: 29056
Professor/a responsable:
DE MURCIA CONESA, ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: HUMANITATS CONTEMPORÀNIES
  Àrea: FILOSOFIA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix