Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
FILOSOFIA I MODERNITAT: LA FORMACIÓ DEL SUBJECTE

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura lleva a cabo un recorrido por los principales capítulos de la filosofía medieval y moderna con el fin de reconstruir de manera contextualizada el complejo proceso de formación de la subjetividad tal y como la entendemos actualmente. Para ello será necesario adoptar un doble punto de vista epistemológico y ético. Así mismo, las actividades académicas dirigidas servirán para desarrollar en paralelo a las clases teóricas una reflexión en clave feminista sobre el proceso de construcción del sujeto moderno.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG3 : Competències en comunicació oral i escrita.
 • CG4 : Raonament crític.
 • CG5 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG7 : Capacitat d'organització i planificació.

 

Competències específiques (CE)

 • CE2 : Conèixer la història i els grans corrents artístics i filosòfiques de la humanitat, amb particular atenció a les arrels clàssiques sobre les quals s'assenta la realitat cultural europea, i ser capaç de transmetre-les mitjançant la promoció del valor social de la cultura.
 • CE6 : Conèixer i valorar els recursos del patrimoni cultural i natural propis per a contribuir a una gestió, sensible i dotada d'esperit crític, del desenvolupament sostenible.
 • CE7 : Fer un ús creatiu i emprenedor dels principis bàsics d'organització i gestió pública i privada i de les TIC per a avaluar, crear i dur a terme projectes de difusió de la cultura.
 • CE8 : Adquirir habilitats per a elaborar i exposar continguts relacionats amb les ciències humanes i socials orientats a la seua divulgació i a la formació de l'alumnat d'ensenyament secundari, mitjançant la destresa personal i de les TIC.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Familiaritzar l'alumnat amb la manera com es va conformar el subjecte tal com el considerem actualment.
 • Mostrar que la qüestió del subjete sorgeix a partir de les polèmiques medievals sobre la pobresa franciscana.
 • Tractar d'entendre les justificacions racionals de les qüestions teologicopolítiques en què s'enfrontaren les posicions reformistes i contrareformistes.
 • Reflexionar sobre l'obra de Descartes i les conseqüències ontològiques, epistemològiques i ètiques.
 • Estudiar els textos fonamentals de l'empirisme i del transcendentalisme.
 • Entendre els contextos en què es va qüestionar aquest subjecte modern a partir de la Revolució Francesa.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Estudiar las implicaciones filosóficas y éticas del concepto de "sujeto" y su relación con las ideas de "persona" e "individuo".

Completar el estudio del proceso de formación de la subjetividad en la modernidad desde una perspectiva de género

 

 

Dades generals

Codi: 29036
Professor/a responsable:
DE MURCIA CONESA, ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: HUMANITATS CONTEMPORÀNIES
  Àrea: FILOSOFIA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix