Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TEORIA I PRÀCTICA DE LA LITERATURA COMPARADA: LITERATURA ESPANYOLA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura ofrece una aproximación epistemológica al concepto de “literatura comparada” y propone un estudio de relaciones temáticas, estéticas e ideológicas entre la literatura española y las expresiones descollantes de la literatura universal.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Reconeixement de la diversitat cultural i de la igualtat d'oportunitats.
 • CG3 : Competències en comunicació oral i escrita.
 • CG4 : Raonament crític.
 • CG5 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG6 : Capacitat de treball en equip.
 • CG9 : Resolució de problemes i presa de decisions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE2 : Conèixer la història i els grans corrents artístics i filosòfiques de la humanitat, amb particular atenció a les arrels clàssiques sobre les quals s'assenta la realitat cultural europea, i ser capaç de transmetre-les mitjançant la promoció del valor social de la cultura.
 • CE5 : Valorar i interpretar la diversitat cultural pròpia de la Comunitat Valenciana, contrastant la cultura pròpia d'aquest territori amb altres cultures amb les quals s'estableixen relacions i contactes, mitjançant l'ús de les llengües oficials com a llengües vehicular.
 • CE8 : Adquirir habilitats per a elaborar i exposar continguts relacionats amb les ciències humanes i socials orientats a la seua divulgació i a la formació de l'alumnat d'ensenyament secundari, mitjançant la destresa personal i de les TIC.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer el concepte de literatura comparada, el context cultural en què va sorgir com a disciplina i en el que es desenvolupa actualment.
 • Descriure les relacions entre la literatura comparada i la producció cultural del segle XX i, sobretot, del present.
 • Descobrir els grans temes de les arts i els processos d'interacció entre si més enllà de les fronteres nacionals, i obrir així una perspectiva que afavorisca el diàleg intercultural.
 • Analitzar les implicacions ideològiques i les diverses tendències de la literatura comparada i aplicar-les a l'anàlisi dels textos estudiats.
 • Usar els principis de crítica literària per a analitzar textos literaris espanyols en relació amb els d'altres llengües.
 • Contrastar els textos i els contextos socioculturals en què s'insereixen i establir nexes, relacions, divergències i coincidències.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 Conocer el concepto de "literatura comparada" y ser capaz de establecer las relaciones temáticas, estéticas e ideológicas entre la literatura española y las expresiones descollantes de la literatura universal.

 

 

Dades generals

Codi: 29034
Professor/a responsable:
AULADELL PEREZ, MIGUEL ANGEL
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LITERATURA ESPANYOLA
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 1,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: TEORIA DE LA LITERATURA I LITERATURA COMPARADA
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,8

Estudis en què s'imparteix