Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
EUROPA I EL MÓN MEDITERRANI CONTEMPORANIS: ESTRUCTURES I DINÀMIQUES DE CANVI

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Assignatura dedicada a l'explicació dels principals conceptes i categories de la història contemporània a Europa i el món mediterrani, així com a l'anàlisi dels grans processos socials i culturals desenvolupats durant este període de la història de la humanitat en el món europeu i mediterrani.

Esta assignatura ofereix a l'alumnat una formació bàsica en aspectes essencials de la docència de la Història en l'ensenyament secundari i en investigació i documentació històrica.

Esta assignatura es coordina amb les assignatures "Història Actual d'Europa i de la Integració Europea", "Democràcia i Dictadures en l'Espanya del segle XX" i "De les Guerres Mundials fins a la Globalització".

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG9 : Compromís social amb la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, des del respecte als drets fonamentals i a la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats, la no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors d'una cultura de pau i democràcia.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Identificar, analitzar i explicar la història des dels àmbits local, nacional, europeu i universal, entesa com un procés complex i dinàmic.
 • CE2 : Comprendre i explicar la relació entre els esdeveniments, processos i conflictes actuals i els desenvolupats en el passat.
 • CE4 : Utilitzar amb propietat els conceptes, categories, teories i temes més rellevants de les diferents branques de la investigació històrica (econòmica, social, política, cultural, de gènere, entre altres), així com apreciar la importància que tenen per a la investigació els diversos contextos econòmics, polítics, culturals i socials.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre els diversos processos històrics desenvolupats en l'àmbit euromediterrani.
 • Distingir els diversos problemes socials i polítics esdevinguts a Europa i la Mediterrània contemporànies.
 • Identificar els contextos i els factors que expliquen els principals processos migratoris i els exilis.
 • Fomentar entre l'alumnat perspectives crítiques i actituds respectuoses davant la diversitat nord-sud en l'espai euromediterrani.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

* Comprendre els diversos processos històrics desenvolupats en l’àmbit euromediterrani.
* Distingir els distints problemes socials i polítics que han tingut lloc en el món europeu i mediterrani contemporani.
* Identificar els contextos i factors que expliquen els principals processos migratoris i els exilis.
* Fomentar entre en l’alumnat perspectives crítiques i actituds respectuoses davant de la diversitat nord-sud en l’espai euromediterrani.

 

 

Dades generals

Codi: 32074
Professor/a responsable:
SANTACREU SOLER, JOSE MIGUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: HUMANITATS CONTEMPORÀNIES
  Àrea: HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix