Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
HISTÒRIA, IMATGE I CINEMA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

La asignatura Historia, imagen y cine aborda el estudio de las imágenes a lo largo de la historia Moderna y Contemporánea, centrándose fundamentalmente en las producidas por el mundo occidental. Se analiza la importancia de la imagen como medio de representación del poder, así como su papel en la construcción de identidades colectivas y el peso creciente que su estatus ha ido cobrando en la sociedad de masas. Específicamente en relación con el grado de Historia, esta asignatura es afín a algunas de las asignaturas del itinerario A, como Memoria y usos públicos de la historia y B, como Historia y cultura contemporánea e Ideas y construcciones históricas en las épocas moderna y contemporánea

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Raonament crític.
 • CG10 : Treball en equip de caràcter interdisciplinari.
 • CG2 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG8 : Compromís ètic amb el patrimoni cultural, natural, històric, artístic, arqueològic i etnogràfic.

 

Competències específiques (CE)

 • CE5 : Adquirir els mètodes, tècniques i instruments emprats en les ciències històriques.
 • CE6 : Obtenir l'habilitat per a usar críticament les fonts documentals històriques, així com els instruments de recopilació de la informació (catàlegs documentals i bibliogràfics, inventaris d'arxiu, bases de dades electròniques, entre altres).

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Distingir diverses manifestacions visuals necessàries per a la investigació històrica.
 • Explicar el significat de la cultura visual en la divulgació de la història.
 • Analitzar fonts específiques per a l'estudi de l'època moderna i contemporània.
 • Identificar els problemes metodològics amb què ha d'enfrontar-se l'historiador en estudiar la imatge.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

1. Distinguir diversas manifestaciones visuales necesarias para la
investigación histórica
2. Explicar el significado de la cultura visual en la divulgación de la historia
3. Analizar fuentes específicas para el estudio de la época moderna y
contemporánea
4. Identificar los problemas metodológicos con los que debe enfrentarse el
historiador al estudiar la imagen

 

 

Dades generals

Codi: 32053
Professor/a responsable:
PAYA LOPEZ, PEDRO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: HUMANITATS CONTEMPORÀNIES
  Àrea: HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
  Crèdits teòrics: 0,9
  Crèdits pràctics: 0,3
 • Dep.: HISTÒRIA MEDIEVAL, HISTÒRIA MODERNA I CIÈNCIES I TÈC. HISTORIOGRÀFIQUES
  Àrea: HISTÒRIA MODERNA
  Crèdits teòrics: 0,9
  Crèdits pràctics: 0,3
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix