Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
AMÈRICA: HISTÒRIA DES DE LA COLONITZACIÓ FINS AL TEMPS PRESENT

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Assignatura dedicada a l’explicació dels principals conceptes i categories de la la Història d’Amèrica des de la colonització fins al temps present, així com a l’anàlisi dels grans processos socials i culturals desenvolupats durant aquest període de la Història de la Humanitat a Amèrica.
Aquesta assignatura ofereix a l’alumnat una formació bàsica en aspectes essencials de la docència de la Història en l’ensenyament secundari i en la investigació i documentació històrica.
Aquesta assignatura es coordina amb les assignatures “El món contemporani”, “Els estats moderns fins a la pau de Westfàlia”, “De l’Europa de Westfàlia a la crisi de l’Antic Règim”, “Història Moderna d’Espanya” de tercer curs, i “De les Guerres Mundials fins a la Globalització”.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Treball en equip de caràcter interdisciplinari.
 • CG2 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG9 : Compromís social amb la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, des del respecte als drets fonamentals i a la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats, la no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors d'una cultura de pau i democràcia.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Identificar, analitzar i explicar la història des dels àmbits local, nacional, europeu i universal, entesa com un procés complex i dinàmic.
 • CE10 : Capacitat d'utilitzar els recursos, les tècniques informàtiques i d'Internet amb la finalitat d'actualitzar els coneixements en els nous instruments de difusió de la informació.
 • CE2 : Comprendre i explicar la relació entre els esdeveniments, processos i conflictes actuals i els desenvolupats en el passat.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Distingir les diverses realitats històriques del continent americà i l'evolució al llarg del temps.
 • Explicar les característiques bàsiques de les societats americanes a l'arribada dels europeus i com s'articula la posterior relació colonial.
 • Situar els diversos processos d'emancipació de les colònies americanes i la configuració dels nous estats.
 • Identificar els principals problemes de l'Amèrica contemporània en el context de la història mundial.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

1. Distingir les diverses realitats històriques del continent americà i la seua evolució al llarg del temps.
2. Explicar les característiques bàsiques de les societats americanes a l’arribada dels europeus i com s’articula la posterior relació colonial.
3. Situar els diferents processos d’emancipació de les colònies americanes i la configuració dels nous estats.
4. Identificar els principals problemes de l’Amèrica contemporània en el context de la història mundial.

 

 

Dades generals

Codi: 32045
Professor/a responsable:
MORENO FONSERET, ROQUE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: HUMANITATS CONTEMPORÀNIES
  Àrea: HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
  Crèdits teòrics: 0,9
  Crèdits pràctics: 0,3
 • Dep.: HISTÒRIA MEDIEVAL, HISTÒRIA MODERNA I CIÈNCIES I TÈC. HISTORIOGRÀFIQUES
  Àrea: HISTÒRIA MODERNA
  Crèdits teòrics: 0,9
  Crèdits pràctics: 0,3
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix