Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

L'assignatura Metodologia II aborda l'estudi dels procediments d'anàlisi crítica de les fonts històriques i la interpretació de les tècniques quantitatives per a la recerca històrica, sobretot la demografia històrica, en relació amb els conceptes, les teories, els mètodes i les tècniques d'altres disciplines socials.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Treball en equip de caràcter interdisciplinari.
 • CG2 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG3 : Capacitat de gestió de la informació.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Capacitat d'utilitzar els recursos, les tècniques informàtiques i d'Internet amb la finalitat d'actualitzar els coneixements en els nous instruments de difusió de la informació.
 • CE4 : Utilitzar amb propietat els conceptes, categories, teories i temes més rellevants de les diferents branques de la investigació històrica (econòmica, social, política, cultural, de gènere, entre altres), així com apreciar la importància que tenen per a la investigació els diversos contextos econòmics, polítics, culturals i socials.
 • CE5 : Adquirir els mètodes, tècniques i instruments emprats en les ciències històriques.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Distingir les diverses tècniques i tecnologies per a la investigació històrica.
 • Explicar les diverses aportacions de les ciències socials a la historiografia.
 • Analitzar fonts específiques per a estudiar l'època moderna i contemporània.
 • Identificar diversos problemes metodològics amb què ha d'enfrontar-se l'historiador.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

 • Distingir les diverses tècniques i tecnologies per a la investigació històrica.
 • Explicar les diverses aportacions de les ciències socials a la historiografia.
 • Analitzar fonts específiques per a estudiar l'època moderna i contemporània.
 • Identificar diversos problemes metodològics amb què ha d'enfrontar-se l'historiador.

 

 

;

Dades generals

Codi: 32041
Professor/a responsable:
SEVILLANO CALERO, FRANCISCO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: HUMANITATS CONTEMPORÀNIES
  Àrea: HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
  Crèdits teòrics: 0,9
  Crèdits pràctics: 0,3
 • Dep.: HISTÒRIA MEDIEVAL, HISTÒRIA MODERNA I CIÈNCIES I TÈC. HISTORIOGRÀFIQUES
  Àrea: HISTÒRIA MODERNA
  Crèdits teòrics: 0,9
  Crèdits pràctics: 0,3
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix